ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Να αποσυρθούν οι αντεργατικές διατάξεις του ΥΠΕΣ στο ν/σ για την Ιθαγένεια

Αυτές τις μέρες, συζητιέται στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, για την Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, στο οποίο περιλαμβάνονται και θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση της ΝΔ με το νομοσχέδιο αυτό αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τα Δημοτικά Συμβούλια και ενισχύει την Οικονομική Επιτροπή, όπου διαθέτουν πλαστή πλειοψηφία οι Δημοτικές Αρχές.

Η κυβέρνηση, μ’ αυτό το νομοσχέδιο, αποκαλύπτει, για ακόμα μια φορά, τον αντιδημοκρατικό της χαρακτήρα και δείχνει την απέχθειά της στην απλή αναλογική και στη γνήσια έκφραση της λαϊκής θέλησης, κάνοντας τα αιρετά, από το λαό όργανα, διακοσμητικά και τα διορισμένα ισχυρά, ενώ δίνει αρμοδιότητες στους ειδικούς συμβούλους και στους ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες, που είναι μηχανικοί, «…να συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα και υπηρεσίες του δήμου», παρακάμπτοντας τις τεχνικές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση, η οποία φρόντισε για την αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων και των ειδικών συμβούλων και συνεργατών, δεν προχώρησε σε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και έτσι, με υποστελεχωμένες τις τεχνικές υπηρεσίες, δίνονται αρμοδιότητες σε ιδιώτες μηχανικούς και ιδιωτικά τεχνικά γραφεία. Την ίδια τύχη, θα έχουν και οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) που συστήνονται και θα λειτουργήσουν υποχρεωτικά από 1.11.2020 και που χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό θα οδηγηθούν στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες μηχανικούς.

Επίσης διευκολύνεται, μιας και δεν χρειάζεται, η «...έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και διευρύνεται με τα μέλη ακόμη και των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, η δυνατότητα της οδήγησης των οχημάτων των ΟΤΑ. Έτσι, πάγιες ανάγκες των ΟΤΑ, αντί να ασκούνται από τους εργαζόμενους και να προσλαμβάνεται προσωπικό γι’ αυτόν τον σκοπό, ανατίθενται σε αιρετά και σε διορισμένα όργανά τους. Ως ΜΕΤΑ-ΟΤΑ είμαστε αντίθετοι και ζητάμε την πρόσληψη οδηγών για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) «…τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα…» και καταβάλλεται στους δικαιούχους εργαζόμενους. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί οπισθοδρόμηση. Τα ΜΑΠ πρέπει να καταβάλλονται στην ώρα τους και όχι να επιλέγεται η εύκολη λύση που είναι η αποτίμησή τους σε χρήμα. Κάθε χρόνο θρυνούμε δεκάδες εργατικά ατυχήματα, συχνά θανατηφόρα, ενώ πολλοί πάσχουν από επαγγελματικές ασθένειες και προσβάλλονται από ανίατα νοσήματα. Η αδιαφορία και η αναλγησία πολλών Δημοτικών Αρχών και η ανοχή και η ανικανότητα πολλών διοικήσεων των Σωματείων έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην προμηθεύονται πάντα και στην ώρα τους τα ΜΑΠ.

Οι εργαζόμενοι ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς και όχι φιλοδωρήματα. Ζητάμε την τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας και παροχή των ΜΑΠ για να προστατευόμαστε από την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των εργασιών στους ΟΤΑ. Ζητάμε την απόσυρση αυτού του άρθρου που προσβάλλει τους εργαζόμενους και υποτιμά την νοημοσύνη τους.


6 Οκτώβρη 2020
Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ