ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 3η Συνδιάσκεψη του ΜΕΤΑ – Αθήνα, 20 Σεπτέμβρη 2020

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 11πμ έως στις 5μμ, στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Θησείο, στον υπαίθριο χώρο, θα πραγματοποιηθεί η 3η Συνδιάσκεψη του ΜΕΤΑ.

Στη Συνδιάσκεψη, θα συζητηθούν οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα της προηγούμενης περιόδου, από τη δράση μας στο συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στη σημερινή συγκυρία, όπου η πανδημία επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας μας και προϊδεάζει για την επερχόμενη βαθιά ύφεση, την έκρηξη της ανεργίας και της ελαστικής εργασίας, αλλά και τους κινδύνους για την υγεία του λαού μας, με την εξάπλωση της πανδημίας, ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας.

Βασικό επίδικο των εργασιών της Συνδιάσκεψης θα πρέπει να είναι η ανάγκη της ανασυγκρότησης τους συνδικαλιστικού κινήματος, για να μπορέσει να γίνει χρήσιμο και ελκυστικό στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες. Ταυτόχρονα χρειάζεται το ΜΕΤΑ να λειτουργήσει ως καταλύτης στο χώρο του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, που βλέπει με όρους αυτονομίας και αυτοτέλειας, τη συγκρότησης μιας ευρύτερης ταξικής κίνησης, που θα υπερβεί τον σημερινό πολυκερματισμό, την παραταξιοποίηση και τον κομματικό συνδικαλισμό, που θα συνενώσει δυνάμεις και θα δώσει φωνή, με όρους ισοτιμίας, σε ανένταχτους, αγωνιστές συνδικαλιστές και εργαζόμενους, με στόχο την αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την ανάπτυξη μαζικών και ενωτικών αγώνων για την βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων.

Στη Συνδιάσκεψη, θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και για το λόγο αυτό, όσοι δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως, είτε για λόγους υγείας και αυτοπροστασίας, είτε γιατί ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια, θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στις διαδικασίες, συμμετέχοντας ισότιμα στη συνδιάσκεψη, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Σεπτέμβρης 2020
Από την ΕΕ του ΜΕΤΑ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ