ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Να βάλουμε φραγμό στην κυβερνητική ασυδοσία και το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» του ΥΠΕΣ

Η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε φόρα και δεν σταματά. Αξιοποιεί την πανδημία, την απαγόρευση συναθροίσεων και τη δυσκολία κινητοποίησης των εργαζομένων και νομοθετεί, αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα διάλογο αντεργατικά μέτρα. Ισοπεδώνει θεσμοθετημένα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Μετατρέπει τους εργαζομένους πολυεργαλεία και τους ανατίθενται παρεμφερή και αλλότρια καθήκοντα. Σε αυτό το έργο σύμμαχοί της είναι οι Δήμαρχοι. Ο λόγος βέβαια είναι πασιφανής: θέλουν να καλύψουν τις «τρύπες»/ που προκύπτουν λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Γι’ αυτό το λόγο:

1) Χρησιμοποιούν το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών, των Πνευματικών και Αθλητικών Κέντρων, σε εργασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την ειδικότητά τους, για να κάνουν τη δουλειά του κλητήρα, του θυρωρού, του οικογενειακού βοηθού και ό,τι άλλο ευφάνταστο μπορεί να σκεφτεί ο κάθε δήμαρχος, χωρίς να παίρνονται υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων για μια πιο ουσιαστική προσφορά και βοήθεια προς τα παιδιά και τους γονείς του.

2) Επεκτείνουν το πενθήμερο εργασίας σε εφταήμερο, για όσες υπηρεσίες και για όσο αριθμό εργαζομένων θέλει ο Δήμαρχος!

3) Γίνεται υποχρεωτική και όχι εθελοντική, η εφαρμογή κυλιόμενου ωραρίου, χωρίς καμιά συζήτηση με τους εργαζόμενους και χωρίς καμία ρύθμιση για τη μείωση του ωραρίου εργασίας, που είναι απαραίτητο και αναγκαίο στις σημερινές συνθήκες. Έτσι, από Δευτέρα 4 Μαΐου, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας θα είναι από: 7πμ-3μμ, 8πμ-4μμ και 9πμ-5μμ.

4) Με την ΠΝΠ της 1ης Μαΐου (ΦΕΚ 90Α/2020, άρθρο 36, παρ. 4), το: «…Προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020…».

Η κυβέρνηση, αντί να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας των σχολείων με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την μετατροπή των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μερικής απασχόλησης, σε αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, των σχολικών καθαριστριών που ήδη εργάζονται στα σχολεία, «φορτώνει» αυτή την εργασία στους εργάτες καθαριότητας των Δήμων.

Στους εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια, οι περισσότεροι επτά μέρες την εβδομάδα συνεχόμενα, χωρίς να τους δίνεται καμιά μέρα ανάπαυσης.

Επειδή τα μέτρα αυτά ήρθαν για να μείνουν, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και τα σωματεία των εργαζομένων πρέπει να αντιδράσουν και να περιφρουρήσουν τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, να απαιτήσουν την τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και τη χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής τους προστασίας. Να διεκδικήσουν την στελέχωση όλων των υπηρεσιών των Δήμων, την μείωση του ωραρίου εργασία, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις τα τελευταία χρόνια.


3 Μαΐου 2020
Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ