ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και τις διακρίσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ, «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση Ζητημάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις», που συζητείται στη Βουλή και που αποτελεί ένα ακόμη λιθαράκι στην οικοδόμηση του λεγόμενου επιτελικού κράτους, όπου βασικές αρμοδιότητές του, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και αρμοδιοτήτων, για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και για το σεβασμό του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, συρρικνώνονται και εκχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Έτσι μέσω Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) και προγραμματικών συμβάσεων θα ανατίθενται αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ, ενώ η στόχευση είναι στην παράκαμψη και της νομιμότητας στη δόμηση, στο περιβάλλον και στη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, στο όνομα της «επιτάχυνσης» των διαδικασιών των αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων και η συρρίκνωση των ήδη υποστελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών, μέσω της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων τους.

Ταυτόχρονα, με τις προωθούμενες, ρυθμίσεις σχετικά με τις κρίσεις προϊσταμένων και τα κριτήρια μοριοδότησης για την ανάδειξη σε θέσεις ευθύνης, ενισχύεται η προσπάθεια ελέγχου της υπηρεσιακής ιεραρχίας, αν πάρουμε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η διοικητική ιεραρχία αναδεικνύεται όχι από κρίσεις στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΥΣ), αλλά μέσω της τοποθέτησης από τους Δημάρχους.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ διεκδικεί τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος διαφανούς, αντικειμενικού και όσο γίνεται, στις σημερινές συνθήκες, αξιοκρατικού για την ανάδειξη σε θέσεις της υπηρεσιακής ιεραρχίας.

Πρωτίστως όμως παλεύει για να σταματήσει η βιομηχανία των αναθέσεων και να δρομολογηθούν οι κρίσεις από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι κυβερνήσεις και οι Δήμαρχοι έχουν καταστήσει ανενεργή τη σχετική διάταξη του κώδικα που λέει ότι «…Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης…» (άρθρο 89, παρ. 7, ν.3584/2007), και για το λόγο αυτό είναι η ΠΟΕ-ΟΤΑ και τα σωματεία πρέπει να κόψουν το βήχα στους Δημάρχους που βολεύονται και τοποθετούν όποιον θέλουν στις θέσεις αυτές.

Παράλληλα εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στις διακρίσεις που εισάγονται στο σύστημα κινητικότητας, σε κατηγορίες υπαλλήλων, όπως στους συναδέλφους της 3Κ, όπου από δύο αυξάνονται στα επτά τα χρόνια για τη δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης, αντί να επιλυθεί το θέμα της ανασφάλειας που επικρατεί στους εργαζόμενους αυτούς, που λόγω των αιτήσεων «θεραπείας», είτε απολύονται κάποιοι, είτε μετακινούνται άλλοι σε άλλους δήμους. Ζητάμε την παραμονή όλων των εργαζομένων στην εργασία. Επίσης ζητάμε την κατάργηση της διάταξης, που με προηγούμενο νόμο θεσπίστηκε, για την μετάταξη από τις τεχνικές υπηρεσίες, όπου χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, για να εξαρτιούνται πάντα από τη βούλησή τους, ενώ για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αντί να επισπεύσουν τις διαδικασίες, για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πρόσληψή τους σε μόνιμες θέσεις, προτίθενται να τους αναθέσουν και την άσκηση παράλληλων καθηκόντων, κάτι που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση σ’ όλες τις υπηρεσίες, λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Τέλος, αντί να λύσουν απαρχαιωμένες διατάξεις του κώδικα, που συντηρούν τις διακρίσεις του προσωπικού, από άποψη δικαιωμάτων, σε δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ, στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, βάζουν έναν μόνιμο και έναν ΙΔΑΧ, για τη συζήτηση και έγκριση των ΟΕΥ, ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί ο διαχωρισμός και η κατάθεση ξεχωριστών ψηφοδελτίων και η ανάδειξή τους από ενιαία ψηφοδέλτια μονίμων και ΙΔΑΧ και την αύξησή τους από δύο, σε τέσσερις, των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στη σύνθεσή τους.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιδράσουν και γι’ αυτό το λόγο στηρίζουμε την κινητοποίηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και καλούμε όλους στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας την Πέμπτη 5/3/2020, από τις 8πμ. έως τις 12μ., και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 10.30πμ, έξω από το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα).


Μάρτης 2020
Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ