ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Σε νέες περιπέτειες οι διορισθέντες της 3Κ/2018

Να μην απολυθεί, να μην μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος διοριστέος με την 3Κ/2018 και να προσληφθούν και όσοι δικαιώνονται από τις αιτήσεις θεραπείας

Σε νέες περιπέτειες μπήκαν οι εργαζόμενοι της 3Κ/2018, του διαγωνισμού δηλαδή για την πρόσληψη των 8.166 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάνω από δύο χρόνια.

Αφού ανατράπηκαν σε μεγάλο βαθμό οι διοριστέοι στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ από αυτούς που κρίθηκαν ως διοριστέοι στους οριστικούς πίνακες και αφού δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες από τις υπηρεσίες των δήμων για την ολοκλήρωση του διορισμού τους, την ορκωμοσία τους, τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάληψη υπηρεσίας, ήρθαν νέες αλλαγές, με τις αιτήσεις θεραπείας που έγιναν στο ΑΣΕΠ από μη διοριστέους, και έτσι πολλοί συνάδελφοι ή καλούνται να αλλάξουν δήμους ή να απολυθούν.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό όταν οι συνάδελφοι έκαναν οικογενειακούς προγραμματισμούς, υποβλήθηκαν σε έξοδα μετακινήσεων και μετεγκατάστασης, πήγαν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία, και τώρα καλούνται να πάνε αλλού ή να απολυθούν, πολύ περισσότερο που οι αιτήσεις θεραπείας συνεχίζονται να υποβάλλονται, καθώς δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, με αποτέλεσμα όλοι οι εργαζόμενοι της 3Κ/2018 να βιώνουν ένα ιδιότυπο καθεστώς αβεβαιότητας.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, επειδή πιστεύει ότι η ευθύνη είναι αποκλειστική των κυβερνήσεων και του ΑΣΕΠ, για τον τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός και για το γεγονός ότι βγήκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων χωρίς να εκδικαστούν πρώτα οι αιτήσεις θεραπείας, η μοναδική δίκαιη λύση είναι να μην γίνει καμία απόλυση όσων είναι στους οριστικούς πίνακες και να προσληφθούν επιπλέον όσοι δικαιώνονται κατά την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας. Έτσι κι αλλιώς οι ανάγκες των ΟΤΑ είναι πολλαπλάσιες, σ’ αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και για να μην μπουν σε δικαστικές περιπέτειες και ταλαιπωρίες οι εργαζόμενοι που στο τέλος μάλιστα θα δικαιωθούν.


Δεκέμβρης 2019
Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ