ΟΤΑ: Η κυβέρνηση προχωρά σε απαλοιφή ειδικοτήτων από ΜΑΠ, ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς (ΦΕΚ 4584Β/2019)

Διά χειρός των υπουργών Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και του υφυπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, η κυβέρνηση προχωρά στην απάλειψη ειδικοτήτων από την παροχή ΜΑΠ, ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών, προς του εργαζομένους στους ΟΤΑ. Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το εάν «η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την ενέργεια αυθαίρετα, ή έχει ενημερώσει και διαβουλευθεί με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την ΟΣΥΑΠΕ;».

Ειδικότερα, με το ΦΕΚ 4584Β/2019, η κυβέρνηση προχωρά στη «Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)».

Όπως αναφέρεται:

Τροποποιούμε την αριθμ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208 Β’) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής
προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς:

α) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλάδους – χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,

β) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα»,

γ) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).


  • ΕΔΩ το ΦΕΚ 4584Β/2019, με τη νέα ΚΥΑ.
  • ΕΔΩ το ΦΕΚ 2208Β/2019.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ