Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

Ελέγχους εξαγγέλλει το Υπουργείο Εργασίας για την εφαρμογή μέτρων κατά της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα, επικαλούμενο σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (β’ σχετικό) και παρακαλούμε όπως, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω α’ αντίστοιχης παλαιότερης εγκυκλίου του ΣΕΠΕ, εντάξετε στο πρόγραμμα δράσης σας ελέγχους σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις για τη διαπίστωση της λήψης ή μη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων πρόληψης ή μείωσης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το τρέχον θέρος, προπάντων στις περιόδους όπου θα ισχύσουν έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (καύσωνα) της ΕΜΥ.

Οι ανωτέρω έλεγχοι πρέπει να εστιαστούν σε υπαίθριες εργασίες όπως τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, καθώς και σε δραστηριότητες συνυφασμένες με έκλυση θερμότητας στο εργασιακό περιβάλλον λόγω της παραγωγικής διαδικασίας – τόσο του τομέα της μεταποίησης (π.χ. χυτήρια, μεταλλικές κατασκευές), όσο και του τριτογενή τομέα (π.χ. στεγνοκαθαριστήρια, πλυντήρια, ψητοπωλεία – μαγειρεία).

Άμεση ανταπόκριση πρέπει να υπάρχει σε καταγγελίες για δυσμενείς από απόψεως θερμικής άνεσης συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα αν αφορούν και εργαζόμενους που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Μετά το πέρας της θερινής περιόδου και μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2018 παρακαλείσθε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας, συγκεντρωτικά ανά Δ/νση ΕΑΥΕ, στοιχεία ελεγκτικής δράσης των Υπηρεσιών σας και συγκεκριμένα τον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν, των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Σας ενημερώνουμε τέλος πως με το Άρθρο 11 του Ν 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) έχει εισαχθεί στον Κώδικα Νόμων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων (που κυρώθηκε με το Ν 3850/2010) εξουσιοδοτική διάταξη για τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, ήδη δε εργάζεται για το σκοπό αυτό Τεχνική Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί στο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης.»

Η εγκύκλιος του Υπ. Υγείας ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ