Στα ΒΑΕ οι καθαρίστριες σχολικών κτηρίων

Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εντάσσονται οι σχολικές καθαρίστριες. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας», και ψηφίστηκε χθες  στη Βουλή.

«Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας ασφαλίζονταν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανάλογα με τον αριθμό ωρών της ημερήσιας απασχόλησης» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τροπολογία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ