Για ΦΕΚ διορισμού οι εργαζόμενοι από τους προσωρινούς πίνακες παλαιών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ

Ένας μακροχρόνιος, επίπονος και ψυχοφθόρος αγώνας των εργαζομένων στον οποίο πρωτοστάτησε ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής με καταλήψεις, συγκεντρώσεις και  παρεμβάσεις λαμβάνει τέλος, δικαιώνοντας τους εργαζόμενους.

Στο εθνικό τυπογραφείο για την δημοσίευση ΦΕΚ διορισμού έχουν αποσταλεί τα οριστικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ όπως προβλέπει το άρθρο 82 του ν.4483/2017 και αφορά τους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί και εργάζονταν  με τα προσωρινά αποτελέσματα διαγωνισμών 2008 – 2010 του ΑΣΕΠ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ