Τι προβλέπεται για το προσωπικό των Δήμων που «σπάνε»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ερμηνευτική εγκύκλιο σχετική με την κατανομή του προσωπικού, για τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158 του νόμου 4600/2019 (Α’43) όπου προβλέφθηκε η διάσπαση των Δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων – Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου και η σύσταση των δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου.

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου των δήμων που καταργούνται, μεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις.

Οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα είναι οι εξής:

Α. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του ν.4600/2019, ήτοι μέχρι 9-4­2019, οι:

  • μόνιμοι υπάλληλοι,
  • οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  • οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  • οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
  • οι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής των δήμων που καταργούνται, δηλώνουν την προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.

Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν και όσοι υπάλληλοι – μόνιμοι και ιδιωτικού αορίστου χρόνου – παραιτηθούν από τη θέση τους λόγω υποψηφιότητας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει.

Η προτίμησή τους δηλώνεται με ενυπόγραφη αίτηση, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού – Προσωπικού του υπό κατάργηση Δήμου.

Η εγκύκλιος ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ