Εκλογικά Αποτελέσματα από το 46ο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με αποκλεισμένους για ένα ακόμη συνέδριο τους συμβασιούχους εργαζόμενους των Δήμων και με αυξημένο το μέτρο εκλογής σε 18 από 15, που ήταν στο προηγούμενο συνέδριο του 2015, έληξαν την προηγούμενη Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 οι εργασίες του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα Ιωάννινα με την ανάδειξη μελών στα όργανα της ομοσπονδίας και αντιπροσώπων για το επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Για το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ ψήφισαν 637, έγκυρα 634 (από 542 ψηφίσαντες και 538 έγκυρα το 2015).

Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή» πήρε 275 ψήφους (43,37%) και 15 έδρες (από 219 ψήφους, 40,7% και 14 έδρες).

Η ΔΑΚΕ-ΟΤΑ πήρε 99 ψήφους (15,61%) και 6 έδρες (από 72 ψήφους, 13,38% και 5 έδρες).

Η ΔΑΣ-ΟΤΑ πήρε 153 ψήφους (24,13%) και 9 έδρες (από 117 ψήφους, 21,74% και 8 έδρες το 2015).

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ πήρε 41 ψήφους (6,46%) και 2 έδρες.

Η ΑΣΚ-ΟΤΑ πήρε 40 ψήφους (6,3%) και 2 έδρες

(στο προηγούμενο συνέδριο το ενιαίο ψηφοδέλτιο του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ και ΑΣΚ-ΟΤΑ είχε πάρει 106 ψήφους, 19,7% και 7 έδρες).

Οι «Αγωνιστικές Κινήσεις Συσπειρώσεις» πήραν 21 ψήφους (3,31%) και 1 έδρα (από 23 ψήφους, 4,27% και 1 έδρα)

και το «Δίκτυο Εργαζομένων» 5 ψήφους και καμία έδρα (στο προηγούμενο συνέδριο συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο «Αγωνιστικές Κινήσεις Συσπειρώσεις»).

Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ψήφισαν 637, έγκυρα 637 (από 542 ψηφίσαντες και 537 έγκυρα το 2015), εκλέγοντας συνολικά 119 αντιπροσώπους.

Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή» πήρε 278 ψήφους και 52 αντιπροσώπους (από 213 ψήφους και 40 αντιπροσώπους).

Η ΔΑΚΕ-ΟΤΑ 102 ψήφους και 19 αντιπροσώπους (από 77 ψήφους και 14 αντιπροσώπους).

Η ΔΑΣ-ΟΤΑ πήρε 151 ψήφους και εξέλεξε 29 αντιπροσώπους (από 114 ψήφους και 22 αντιπροσώπους).

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ πήρε 47 ψήφους και 9 αντιπροσώπους.

Η ΑΣΚ-ΟΤΑ πήρε 37 ψήφους και 7 αντιπροσώπους.

(Στο προηγούμενο συνέδριο το ενιαίο ψηφοδέλτιο του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ και ΑΣΚ-ΟΤΑ είχε πάρει 108 ψήφους και 20 αντιπροσώπους.)

Οι «Αγωνιστικές Κινήσεις Συσπειρώσεις» πήραν 17 ψήφους και 3 αντιπροσώπους (από 25 και 4)

και το «Δίκτυο Εργαζομένων» 5 ψήφους και κανέναν αντιπρόσωπο (στο προηγούμενο συνέδριο συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο «Αγωνιστικές Κινήσεις Συσπειρώσεις»).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ