ΠΟΕ-ΟΤΑ: Με τη νομοθετική πρότασή μας, ΟΛΟΙ οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου έδωσε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιούνη 2017 η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για τη νομοθετική της πρόταση για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με την απόλυση περίπου 10.000 συμβασιούχων. Όπως εξηγεί σε ενημερωτικό της σημείωμα προς τους πολίτες και τα Μέσα Ενημέρωσης, η νομοθετική πρόταση Σκουρλέτη «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση συζήτησης, αφού δεν διασφαλίζει την παραμονή των εργαζομένων και αρκείται να διαχειριστεί επικοινωνιακά την επερχόμενη απόλυση τους».

«Επικαλούνται», σημειώνεται, «το Σύνταγμα κατά το δοκούν, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, χωρίς να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους και χωρίς να αντιμετωπίσουν με την δέουσα σοβαρότητα, το πρόβλημα, που έχει ανακύψει».

Σύμφωνα με την νομοθετική πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και την Αιτιολογική Έκθεση (βλέπε αναλυτικά παρακάτω): «Όπως προκύπτει από το άρ. 103 παρ. 3 του Συντάγματος, αυτό επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη οργανικών θέσεων τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ρητώς δε η ως άνω διάταξη παραπέμπει σε έκδοση ειδικού νόμου, που ορίζει τους όρους για την πρόσληψη και τις εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται. «3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται»».

«Έχοντας απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι σε όλους τους εργαζομένους, αποδεικνύει στην κυβέρνηση, ότι λύσεις υπάρχουν και είναι απολύτως Συνταγματικές και εφικτές», σημειώνεται στην επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τους πολίτες και τα Μέσα Ενημέρωσης. «Έτσι, σήμερα, θέτουμε σε δημόσιο  διάλογο το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο νόμου, μέσω του οποίου επιλύεται το πρόβλημα των εργαζομένων και την ίδια στιγμή διασφαλίζεται ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων. Καλούμε την Κυβέρνηση να το υιοθετήσει και να το καταθέσει  στην Βουλή, προς ψήφιση, προκειμένου να μπει ένα οριστικό τέλος στο πρόβλημα, τονίζοντας, ότι οποιοδήποτε πρόσκομμα εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μόνο ως υπαγορευόμενο από πονηρές και άσχετες προς το πρόβλημα των εργαζομένων,  μπορεί να εκληφθεί».

«Κροκοδείλια δάκρυα» από την κυβέρνηση

Η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με την επιστολή της, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «χύνει κροκοδείλια δάκρυα για το πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε με τις νομοθετικές  επιλογές της, αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της και ως άλλος Πόντιος Πιλάτος νίπτει τας χείρας της, αδιαφορώντας για το μέλλον των εργαζομένων,  που έφερε σε αυτήν την κατάσταση». Όπως τόνισε, «μία είναι η σκληρή πραγματικότητα για τους συναδέλφους, εάν τελικώς προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών: όσοι σήμερα απασχολούνται, αργά ή γρήγορα θα βρεθούν στην ανεργία και θα αντιμετωπίσουν την απόλυση. Και αυτό, «παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα για νομοθετική τακτοποίηση του θέματος των συμβασιούχων και παρά τις δηλώσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι θα λήξει επιτέλους η ομηρία των συναδέλφων, που απασχολούνται με συμβάσεις»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

«Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού «

  1. Οι προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και των λοιπών τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, πραγματοποιούνται, μέσω ειδικών αντικειμενικών διαδικασιών, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  2. Κριτήρια για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού είναι η κατοχή των απαιτούμενων για κάθε κλάδο τυπικών προσόντων και η εμπειρία σε συναφείς υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομικών Πρόσωπων αυτών. Πρόσθετο, συνεκτιμώμενο προσόν θεωρείται η 12μηνη εμπειρία σε συναφείς υπηρεσίες του φορέα, στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη καθώς και η εμπειρία, που έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας από την έκδοση του παρόντος νόμου. Ως εμπειρία νοείται η αποκτηθείσα με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετική βεβαίωση του φορέα, στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του ο υποψήφιος, είτε από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος της εμπειρίας του.
  3. Εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ καταγράφουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, αποτυπώνοντας παράλληλα, την σύνθεση του προσωπικού, που ήδη υπηρετεί ως τακτικό προσωπικό στο ως άνω αντικείμενο καθώς και των απασχολούμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και αποστέλλει την σχετική καταγραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών, που την διαβιβάζει αμελλητί στο ΑΣΕΠ. Η καταγραφή συνοδεύεται από έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα, ότι υφίστανται διαθέσιμες πιστώσεις από οποιαδήποτε πηγή για την πληρωμή των ως άνω εργαζομένων και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, περί σύστασης οργανικών θέσεων, που αντιστοιχούν στις ανάγκες, την κάλυψη, των οποίων αιτείται. Ο αριθμός των θέσεων, που συστήνονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των προσώπων, που ήδη απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών στις ως άνω υπηρεσίες. Φορείς, που δεν προβαίνουν σε καταγραφή των αναγκών τους και σε σύσταση οργανικών θέσεων ή συστήνουν αριθμό θέσεων, που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν δύνανται να καλύψουν αυτές, μέσω πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανάθεσης υπηρεσιών για διάστημα έτους από την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.
  4. Το ΑΣΕΠ, εντός μηνός από την παραλαβή των αιτημάτων, επεξεργάζεται αυτά και εκδίδει ανακοινώσεις ανά φορέα, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για την πρόσληψη τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται αυτές και προβαίνει σε εγγραφή των υποψηφίων σε πίνακες κατάταξης, μοριοδοτώντας αυτούς, με βάση τους μήνες της εμπειρίας τους, ως εξής:

[α] εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως σε ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ: 10 μόρια για κάθε μήνα, χωρίς περιορισμό,

[β] 12μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως στον συγκεκριμένο φορέα: 2 πρόσθετα μόρια ανά μήνα εμπειρίας.

[γ] εμπειρία στο  αντικείμενο της θέσεως σε ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ εντός των τελευταίων πέντε ετών από την ημέρα έκδοση της ανακοίνωσης: 1 πρόσθετο μόριο, ανά μήνα εμπειρίας.

Μετά την μοριοδότηση των υποψηφίων και την ένταξη τους σε πίνακες κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά ανά φορέα, το ΑΣΕΠ ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κυρώνει τους πίνακες και αποστέλλει αυτούς στους φορείς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του προσωπικού. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός δέκα ημερών από την παραλαβή των πινάκων, ο οικείος φορέας, καλεί το προσωπικό να προσέλθει, προκειμένου να υπογράψει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τοποθετεί τους προσλαμβανόμενους στις οργανικές θέσεις, που έχουν ήδη συσταθεί. Η παρούσα διαδικασία εξαιρείται των διατάξεων του ν. 4129/2013.

  1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται στο εν λόγω προσωπικό οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την εξαίρεση των διατάξεων, που αφορούν στην ηλικία των υποψηφίων.
  2. Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την κατάρτιση των συμβάσεων αορίστου χρόνου και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση προς πρόσληψη, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού, που ήδη απασχολείται, παρατείνονται αυτοδικαίως.
  3. Οι διατάξεις του άρ. 61 του ν.3979/2011 και άρ.47 του ν. 4257/2014 καταγούνται από την δημοσίευση του παρόντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όπως προκύπτει από το άρ. 103 παρ. 3 του Συντάγματος, αυτό επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη οργανικών θέσεων τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ρητώς δε η ως άνω διάταξη παραπέμπει σε έκδοση ειδικού νόμου, που ορίζει τους όρους για την πρόσληψη και τις εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται. «3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται».

Το προσωπικό, που απασχολείται στους συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί αναμφίβολα τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: αφενός δεν απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ειδικά, αυξημένα προσόντα, δεδομένου, ότι πρόκειται για προσωπικό υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τεχνικές και πρακτικές ως επί τω πλείστω γνώσεις, που έχουν αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας, που έχουν αποκτήσει και αφετέρου η εμπειρία του εν λόγω προσωπικού, στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψη του, αφού η γνώση του χώρου δουλειάς και των ιδιαιτεροτήτων, που αυτός παρουσιάζει αποτελούν κρίσιμο μέγεθος για την αποδοτικότητα και την αύξηση της παραγωγικότητας των ως άνω εργαζομένων.

Επιπροσθέτως, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου με σαφήνεια διαπιστώθηκε, ότι οι εργαζόμενοι στις ως άνω  υπηρεσίες έχουν υποστεί καταχρήσεις, λόγω των παρατάσεων των συμβάσεων τους, πράγμα, που σαφώς απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία, η απόδοση κεντρικής βαρύτητας στο κριτήριο της κτηθείσας εμπειρίας και μάλιστα  εντός των τελευταίων πέντε ετών, είναι η πλέον συμβατή προς την Κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ λύση, προκειμένου οι καταχρήσεις αυτές να αντιμετωπιστούν εις όφελος των εργαζομένων και όχι εις βάρος αυτών, όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Εκ των ανωτέρω είναι σαφές, ότι το Σύνταγμα, παραπέμπει σε έκδοση εφαρμοστικού νόμου, που θα ρυθμίσει τους όρους πρόσληψης του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού. Τέτοιοι νόμοι ίσχυαν στο παρελθόν και προέβλεπαν ειδική διαδικασία πρόσληψης πχ για το προσωπικό καθαριότητας σε απόλυτη σύμπνοια προς το Σύνταγμα, όπως ήταν ο ν. 2314/1953. Αντίστοιχα, ειδικές διατάξεις ισχύουν σήμερα για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σε απόλυτη συνάφεια προς το Σύνταγμα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι διατάξεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δεν προέβλεπαν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού και η διαδικασία προσλήψεως δεν τελούσε υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αναβαθμιστεί, εισάγοντας την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων, το σημαντικότερο εκ των οποίων για την συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού είναι η εμπειρία στον συγκεκριμένο φορέα εργασίας και στο συγκεκριμένο αντικείμενο της θέσεως και εμπλέκοντας στην διαδικασία πρόσληψης το ΑΣΕΠ, το οποίο επιβλέπει το σύνολο της διαδικασίας.

Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρ. 103 παρ.7 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής, που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας«.

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, επιτυγχάνεται η καταγραφή του συνόλου των αναγκών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων σε προσωπικό των ως άνω κλάδων, κατά τρόπο, ώστε να επέλθει μείωση του πραγματικού κόστους των υπηρεσιών καθαριότητας και τεχνικών αντικειμένων, αφού οι ανάγκες πλέον καλύπτονται με προσωπικό αορίστου χρόνου ενώ καταργούνται οι διατάξεις, που επέτρεπαν την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής σε ιδιώτες, διαφυλάσσοντας έτσι τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Αντίστοιχα, η στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών με έμπειρο προσωπικό, οδηγεί σε μείωση του κόστους τεχνικών εργασιών, αφού και οι εν λόγω υπηρεσίες στελεχώνονται πλέον επαρκώς και καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους.

Την ίδια στιγμή, διασφαλίζεται η μέσω προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων (όπως είναι η  εμπειρία) και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, επιλογή προσωπικού, που μπορεί άμεσα να ενταχθεί στον φορέα απασχόλησης, προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των φορέων, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί διάστημα εκπαίδευσης ή προσαρμογής στους χώρους εργασίας. Την ίδια στιγμή, παρέχεται η ευελιξία, που είναι απαραίτητη για τους φορείς, αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης της εργασίας του προσωπικού αυτού.

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων σε προσωπικό, προβλέπεται η παράταση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ