Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στον ΔΟΚΟIΠΠ του Δήμου Χανίων

Από τον Σεπτέμβρη 2016 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας , με συμβολική  κατάληψη στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ότι η μετακίνηση  συνάδελφων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ (Επιχείρηση του Δήμου Χανίων ) στο ΔΟΚΟΙΠΠ (Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων) χωρίς σχεδιασμό από την μεριά της Διοίκησης ώστε οι Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες του ΔΟΚΟΙΠΠ( που ήδη υπολειτουργούσε με 2 άτομα προσωπικό) να στελεχωθεί και να υποστηριχθεί με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό , εγκυμονούσε μεγάλους κινδύνους και θα έβαζε σε περιπέτειες τους εν λόγω συναδέλφους όσο αφορά τις μισθοδοσίες τους αλλά και όλες τις άλλες ρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες (κλιμάκια, επιδόματα, υπηρεσιακές μεταβολές ).

Σήμερα, Απρίλης 2017 , και ενώ οι 38 από αυτή την κατηγορία συναδέλφων πληρώνονται εδώ και 7 μήνες παίρνοντας  μόνο το βασικό μισθό τους ,φτάσαμε στο σημείο (παραμονή του Πάσχα) να μείνουν απλήρωτοι για το τρέχον 15ημερο.

Η δραματική έλλειψη προσωπικού, η απουσία αποτελεσματικού σχεδιασμού  από την Διοίκηση η αδιαφορία  και η μη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων δημιουργούν  αβεβαιότητα και ένα άσχημο κλίμα τόσο για τους συναδέλφους που καλούνται να χειριστούν πέρα από τις αρμοδιότητες τους τα ζητήματα που προκύπτουν ,όσο και για τους μεταστεγασθέντες συναδέλφους.

Ζητάμε τα αυτονόητα για τα μέλη του συλλόγου μας :

-Να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους και να τους αποδοθούν όλα τα καθηστερούμενα χρήματα που δικαιούνται .

-Να στελεχωθεί το γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ

– Οι  άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι η μόνη λύση για να συνεχίσει

η Τοπική Αυτοδιοίκηση να υπάρχει εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον της κοινωνίας αλλά και των εργαζόμενων.

Εκ μέρους του Δ.Σ. η πρόεδρος, Αθηνά Γιαννουλάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ