Το ΦΕΚ της κινητικότητας των εργαζομένων στο δημόσιο, Ν.4440/2016

fek logo

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

 Το ΦΕΚ ΕΔΩ

 


 

Διαβάστε ακόμα Το νομοσχέδιο της «κινητικότητας» όπως ψηφίστηκε…δεν απαντά στις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης αλλά του νεοφιλελεύθερου επιτελικού κράτους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ