«Κουτσουρεμένη» κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων στην καθαριότητα.

ergates

Κουτσουρεμένη κατατέθηκε τελικά τροπολογία που αφορά χιλιάδες εργαζομένους συμβασιούχους στην καθαριότητα των ΟΤΑ και του δημόσιου τομέα. Η τροπολογία προστέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας  «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» και είναι σαφώς αλλαγμένη από την αρχική της μορφή που είχε κατατεθεί και η κυβέρνηση απέσυρε χωρίς να συμπεριλαμβάνει και άλλες υπηρεσίες όπως είχε αφήσει να διαρρεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η τροπολογία συγκεκριμένα αναφέρει:

 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’250) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ισχύουσες συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών , των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. , των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω πρόταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ην διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος 12 μηνών και όσων έχουν παραταθεί έως τις 31.12.2016, οπότε και λήγουν οριστικά.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’ 250), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), καταργείται.

Συγκριτικά με αυτή που είχε κατατεθεί τον προηγούμενο μήνα η νέα τροπολογία εξαιρεί τους συμβασιούχους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας, δεν είναι υποχρεωτική η παράταση, δεν περιλαμβάνει τις συμβάσεις που θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του 2016, παρατείνει μόνο τις συμβάσεις που έχουν λήξει 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της τροπολογίας και όχι από την 1η Μαρτίου 2016 όπως αρχικά είχε κατατεθεί και δεν συμπεριλαμβάνονται οι χειριστές μηχανημάτων έργων που εξυπηρετούν τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Η κυβέρνηση ουσιαστικά και δεν είναι η πρώτη φορά, ακυρώνει τον εαυτό της με δεδομένο ότι στον ν. 4386/2016 και στο άρθρο 76 που η ίδια είχε ψηφίσει, αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 προέβλεπε ότι:

«1. … Η αυτοδίκαιη παράταση ατομικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν.4325/2015 (Α’ 47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.»

Επίσης με το «λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς», καταργείτε ουσιαστικά το αυτοδίκαιο και δίνεται η δυνατότητα στους δημάρχους να μην ανανεώσουν όλες τις συμβάσεις.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση ευθυγραμμίστηκε με τις εντολές του κουαρτέτου των θεσμών και έκανε «λίφτινγκ» στην τροπολογία προκειμένου να αφαιρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι από την τροπολογία, γεγονός που το είχε ζητήσει και η πρόθυμη στην εφαρμογή των μνημονίων πλειοψηφία της ΚΕΔΕ για να εξυπηρετήσει προφανώς δικούς της σκοπούς.

Επίσης ξεκάθαρο γίνεται ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να διατηρήσει σε καθεστώς ανασφάλειας, ομηρίας και εκμετάλλευσης τους εργαζόμενους συμβασιούχους καθώς και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας κάθε μορφής σε αντικατάσταση της μόνιμης και σταθερής εργασίας, εξυπηρετώντας παράλληλα και τις πελατειακές της …ανάγκες.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ όπως έχει ξανατονίσει η παράταση των συμβάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως «παυσίπονο» όπως και όλες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας (κοινωφελούς εργασίας, απόκτησης εμπειρίας, ορισμένου χρόνου) αλλά δεν αποτελεί λύση ούτε για τους εργαζόμενους, αλλά ούτε και για τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων που συνεχίζουν να απαξιώνονται από την έλλειψη προσωπικού και να δίνονται βορά στους εργολάβους από τους «πρόθυμους» αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών των Δήμων και όχι εποχικές ή πρόσκαιρες όπως προσλαμβάνονται οι Ι.Δ.Ο.Χ. καθώς και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από την πολυετή μνημονιακή κατάργηση των προσλήψεων, είναι η μόνη λύση και αυτή πρέπει να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους με τον αγώνα τους.

Η τροπολογία ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ