Προκήρυξη 36ου Τακτικού και έκτακτου Καταστατικού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ

adedy

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
36ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (κεφ. Α’, παρ. 2 και 3 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και την από 29.08.2016 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκε τακτικά (αρ. 13 κεφ. Γ παρ. 1) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (αρ. 13 κεφ. Β)

προκηρύσσουμε

 το 36ο Τακτικό (Εκλογοαπολογιστικό) Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2016.

Σημειώνεται, ότι βάσει του καταστατικού (άρθρο 30 κεφ. Α παρ. 3 και 4) θα ακολουθήσει εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής έως τις 30/9/2016 η δημοσίευση (σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του τόπου πραγματοποίησης του Συνεδρίου) της παρούσας πρόσκλησης και η κοινοποίηση στο σύνολο των οργανώσεων – μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και του χώρου πραγματοποίησης του Συνεδρίου.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ                     ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

 


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 1 και 27 και 28 του καταστατικού και την από 29.08.2016 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκε τακτικά σύμφωνα με το άρθρο 13 κεφ. Γ & 1 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (άρθρο 13 κεφ. Β) και την απόφαση του 35ου Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

προκηρύσσουμε

στις 29 Νοεμβρίου 2016, στην Αθήνα, Οργανωτικό – Καταστατικό Συνέδριο για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού  και τη λήψη αποφάσεων επί οργανωτικών θεμάτων της Οργάνωσης. Εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή, που έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για τον σκοπό αυτό, να προσδιορίσει, να δημοσιοποιήσει και να κοινοποιήσει, με ευθύνη της έως 5/10/16, τα σχετικά (άρθρα προς τροποποίηση, σημεία προς οργανωτικές αποφάσεις κτλ.) με τη διενέργεια του συνεδρίου.

Η αναλυτική Ημερήσια Διάταξη του Οργανωτικού –Καταστατικού Συνεδρίου, με την οποία θα ορίζονται και οι λεπτομέρειες του χώρου και του χρόνου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο, θα αποσταλούν με πρόσκληση του Γενικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Εκτελεστική Επιτροπής, εντός των προσεχών ημερών.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ                     ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ