ΠΑΣΕΚΔΑΠ: για το «Εναρμόνιση Οικογενειακή & Επαγγελματικής Ζωή»

pasekdap-logo

Ενημέρωση – ανακοίνωση του Συλλόγου από τη σχετική σύσκεψη στο ΥΠΕΣ – Ραδιοφωνική συνέντευξη του προέδρου Γιάννη Παπαχατζή για το θέμα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» – ΕΔΩ.

Στην διυπουργική σύσκεψη της 14ης Ιουνίου 2016 που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών συμμετείχαν ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Υπουργός Εσωτερικών, ο κ.Γιάννης Μπαλάφας, Υφυπουργός Εσωτερικών, η κα.Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.Ανδρέας Γκουγκουλής, Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών,
ο κ.Γιώργος Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, ο κ. Θοδωρής Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, ο κ.Ευάγγελος Αυγουλάς, Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών, ο κ.Γιάννης Παπαχατζής, Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΑΣΕΚΔΑΠ, ο κ.Δημήτρης Αγανίδης, Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΕΚΔΑΠ, ο κ.Γιώργος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΣ, η κα. Χαρά Σελλή, Πρόεδρος του ΣΥΜΜΙΠΑΣΕ και η κα.Μαρία Πρωτόπαππα, Γ.Γ. του ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ.

 Η σύσκεψη ξεκίνησε με την παρουσίαση των αλλαγών που θα έχει το πρόγραμμα από τη νέα χρονιά 2016-2017 από τον κ. Ιωαννίδη.

Το πρόγραμμα για τη νέα χρονιά θα λειτουργεί ως εξής:

1. Οι Δομές σε περίπου 10-12 μέρες από σήμερα θα κληθούν από την ΕΕΤΑΑ να δηλώνουν προαιρετικά και όχι δεσμευτικά το ενδιαφέρον τους για παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους και υποβάλουν τα εξής έγγραφα: α) αποδεικτικά στοιχεία περί της δυναμικότητάς τους, και β) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στη δήλωση αυτή των Δομών θα δηλώνεται το 70% των θέσεών τους. Στη συνέχεια η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα δημιουργήσει έναν ενδεικτικός και μη εξαντλητικό κατάλογο Δομών. Αυτό θα διαρκέσει μία βδομάδα.

2. Γύρω στις 5-10 Ιουλίου θα βγει η Πρόσκληση για τους γονείς. Η διαδικασία των αιτήσεων θα διαρκέσει περίπου 30 μέρες (αιτήσεις, πρώτοι πίνακες, ενστάσεις, τελικοί πίνακες). Στην αίτησή τους, την οποία μπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικά αν επιθυμούν, θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τους τα στοιχεία και όσα στοιχεία αφορούν στη μοριοδότησή τους ενώ προαιρετικό θα είναι το πεδίο όπου δηλώνουν τις Δομές επιλογής τους.

3. Η ΕΕΤΑΑ αφού ολοκληρωθούν και οι ενστάσεις των γονέων και λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος τη μοριοδότηση που του αναλογεί, θα επιλέξει τους πρώτους 80-81.000 (μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Πράξης) με τα περισσότερα μόρια. Αυτοί πλέον θα έχουν στα χέρια τους μία «εντολή τοποθέτησης» για όποια Δομή της επιλογής τους θέλουν. Η ΕΕΤΑΑ θα πραγματοποιήσει μία μη δεσμευτική σύζευξη για όσους ωφελούμενους συμπλήρωσαν το πεδίο με τις επιλογές Δομών. Θα γίνει δηλαδή μία ΜΗ δεσμευτική τοποθέτηση ωφελουμένων στο 70% των θέσεων που είχαν δηλώσει εξαρχής οι Δομές. Η τοποθέτηση αυτή δεν είναι δεσμευτικό να τηρηθεί ούτε εκ μέρους της Δομής ούτε εκ μέρους του ωφελούμενου. Η λίστα λοιπόν με τους τελικούς ωφελούμενους θα έχει ένα πεδίο που θα αναφέρεται η προαιρετική επιλογή Δομής αν ο ωφελούμενος είχε δηλώσει Δομή, ενώ αν δεν είχε δηλώσει θα είναι κενό. Η διαδικασία αυτή επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Αυγούστου.

4. Όλοι οι ωφελούμενοι είτε είχαν δηλώσει Δομή είτε όχι παίρνουν το voucher και αναζητούν από εκείνη τη στιγμή Δομή. Η Δομή αφού συγκεντρώσει τον τελικό αριθμό ενδιαφερομένων αποφασίζει ποιους θα δεχτεί και ποιους όχι έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει το 100% των θέσεών της με ωφελούμενους του προγράμματος. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν από τη Δομή, υπογράφουν μαζί της προσωπική σύμβαση και μία εξουσιοδότηση πως αναθέτουν στη Δομή να λάβει τα χρήματα του voucher εκ μέρους τους.

5. Η Δομή τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα στείλει στην ΕΕΤΑΑ τις συμβάσεις και τις εξουσιοδοτήσεις αυτών και «έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας, εκπροσώπησης της Δομής, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε». Τότε η ΕΕΤΑΑ ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και αν είναι όλα σωστά εκδίδει την τελική λίστα με τους οριστικούς δικαιούχους και την στέλνει στην Τράπεζα της Ελλάδος με την πάγια εντολή για μηνιαίες πληρωμές.

Αλλαγές στο νέο σύστημα:

– Κατάργηση Σύμβασης μεταξύ ΕΕΤΑΑ και Φορέων

– Δεν χρειάζονται πλέον εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ.

– Η υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας είτε θα εξαιρεθεί συνολικά (αλλά αυτό απαιτεί διάταξη νόμου) είτε θα υπάρξει μία εξαίρεση για τις πληρωμές του προγράμματος όπου οι ενημερότητες αυτές θα έχουν εξάμηνη διάρκεια.

– Κατάργηση όριο χρηματοδότησης για τους Παιδικούς του 70% των θέσεων. Θα χρηματοδοτείται το 100% των θέσεων πλέον.

– Πληρωμές κάθε μήνα από την Τράπεζα της Ελλάδος με πάγια εντολή απευθείας στους Φορείς. Μία πληρωμή κάθε μήνα και για τους τρεις φορείς χρηματοδότησης. Κάθε τρίμηνο θα γίνεται έλεγχος παραστατικών (παρουσιολόγιο παιδιών, υπογραφές γονέων κάθε μήνα, τιμολόγιο κάθε μητέρας που θα κόβεται από τον Φορέα) και αντιστοίχηση αυτών με το φυσικό αντικείμενο από την ΕΕΤΑΑ. Τυχόν αναντιστοιχία συμψηφίζεται με την επόμενη Δόση.

– Καταργείται η διαδικασία της σύζευξης για τους γονείς.

– Ο γονέας μπορεί κάθε πρώτη του μήνα να αλλάξει Δομή και όχι στη μέση κάποιου μήνα.

– Μπορεί μία μητέρα να πηγαίνει τη μία βδομάδα στη μία βάρδια της Δομής και την άλλη στην άλλη αρκεί αυτό να αποτυπώνεται στο παρουσιολόγιο.

– τα ανώτατα όρια εισοδήματος παραμένουν ίδια.

Ο κ.Ιωαννίδης μίλησε για τα «αρνητικά» που διατηρούνται τα οποία είναι τα εξής:

– Διατηρείται η απαγόρευση των Δομών να παίρνουν τροφεία από παιδιά που επιδοτούνται.

– Οριζόντια μείωση voucher σε όλες τις κατηγορίες Δομών 5%.

Ανέφερε επίσης πως:

– Η ΚΥΑ για το νέο πρόγραμμα η οποία θα ισχύει μέχρι το 2020 θα βγει την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη, Ο κ.Κουρουμπλής δεσμεύτηκε πως δεν θα βγει πριν εξεταστούν όλες οι προτάσεις.

– 3 – 4 Ιουλίου θα δοθούν τα ποσά της Γ Δόσης για ΕΠΑΝΑΔΑ και ΠΕΠ και οι τρεις δόσεις των εθνικών πόρων. Οι εθνικοί πόροι είναι πρώτη προτεραιότητα για τα συναρμόδια Υπουργεία και παρακολουθείται το θέμα καθημερινά.

Από πλευράς ΠΑΣΕΚΔΑΠ δηλώθηκε ξεκάθαρα πως πολλές Δομές θα έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας ακόμα και με τη «μικρή» μείωση του 5%. Για το θέμα αυτό κατατέθηκε στους αρμόδιους λίστα με 163 ΚΔΑΠ των ΟΤΑ με δυναμικότητα από 15 έως 40 θέσεις, στις οποίες αν τηρούνται οι νόμιμες αναλογίες προσωπικού/παιδιών, θα έχουμε με μαθηματική ακρίβεια σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας με τα προτεινόμενα νέα voucher. Εκτιμούμε πως με voucher 1.330€ πολλοί Δήμοι θα επιλέξουν να τα κλείσουν αδυνατώντας να τα υποστηρίξουν χρηματοδοτικά. Το ίδιο θα ισχύσει και για 67 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ΟΤΑ, τα οποία είτε τηρούν είτε όχι τις νόμιμες αναλογίες προσωπικού/παιδιών, δεν θα μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα με 5.000€ voucher σε μία 8ωρη βάρδια και 2.500€ σε κάθε 4ωρη βάρδια. Για να μην απειληθούν με λουκέτο θα πρέπει αφενός το voucher των ΚΔΑΠ ΜΕΑ να μην υποστεί μειώσεις και επίσης στις μικρές Δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα πρέπει να δοθεί πλήρες voucher και για την διπλή βάρδια των 4 ωρών και όχι μειωμένο κατά το ήμισυ όπως τη χρονιά που διανύουμε.

Χαιρετίζουμε τα θετικά σημεία του νέου συστήματος για τη μηνιαία καταβολή της χρηματοδότησης και τη μη μείωση του ανώτατου ορίου εισοδηματικών κριτηρίων για τους γονείς και δηλώνουμε την ικανοποίησή μας για την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να λάβει υπόψη και τις δικές μας προτάσεις για την υπό διαμόρφωση Κ.Υ.Α.. Επίσης με ικανοποίηση ακούσαμε πως θα λάβουν δικαίωμα τοποθέτησης στις Δομές όλοι οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και όλα τα άτομα με Αναπηρία. Διατηρούμε παρόλα αυτά κάποιους προβληματισμούς και κάποιες επιφυλάξεις για κάποια καλοπροαίρετα ερωτήματα που προκύπτουν σε συγκεκριμένα σημεία του νέου συστήματος, όπως για παράδειγμα, πώς θα επιτρέπεται σε κάποιον Φορέα (κυρίως στους ιδιώτες) που δεν κατέχει εγγυητική επιστολή για καλή εκτέλεση του έργου ή που χρωστάει στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία (δηλαδή στο Κράτος) να λαμβάνει χρήματα του δημοσίου με τη δικαιολογία της μείωσης της γραφειοκρατίας; Επίσης, πως θα αποφευχθούν αδικίες, διακρίσεις, αποκλεισμοί ωφελούμενων από Δομές κλπ. από τη στιγμή που η Δομή θα είναι αυτός που τελικά αποφασίζει (ειδικά στις ιδιωτικές όπου αποφασίζει ο ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας) ποιους ωφελούμενους θα δεχτεί και ποιους όχι; Αυτούς τους προβληματισμούς θέσαμε και στη σύσκεψη και θα επανέλθουμε σε αυτά συνολικά με την επίσημη τοποθέτησή μας επί του σχεδίου της ΚΥΑ για την Πράξη της Εναρμόνισης Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής η οποία διαμορφώνεται αυτές τις μέρες.

Κλείνοντας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον ειδικό συνεργάτη του Υπουργού των Εσωτερικών, κύριο Ευάγγελο Αυγουλά, ο οποίος από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων του στο ΥΠΕΣ ενδιαφέρθηκε για τα θέματά μας, ενημερώθηκε, προκάλεσε σειρά συσκέψεων και ασχολήθηκε διεξοδικά αναζητώντας λύσεις για κάθε θέμα που θέταμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ