Κατάθεση δικαιολογητικών για τις παιδικές κατασκηνώσεις

kataskinosi polis

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στους Συλλόγους – Μέλη της για την αποστολή των παιδιών των ασφαλισμένων στο πρώην ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ σε παιδικές κατασκηνώσεις την κατασκηνωτική περίοδο του 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 429/10-5-2016 εγγράφου μας, η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για τηνφιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2016.  Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

        Όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ κατασκηνωτική περίοδο), μπορούν από την ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Ηπείρου 38 για την Αττική. Οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα κεντρικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις έδρες των Νομών. Για τις Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικές περιόδους οι αιτήσεις θα κατατίθενται από την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 έως και την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις Υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της κατασκήνωσης και η επιλογή της κατασκηνωτικής περιόδου (Α΄, Β΄ και Γ΄).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
  4. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για τη συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Ειδικά για την Αττική, και για να μην υπάρξει ταλαιπωρία λόγω του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων, θα είναι ωφέλιμο οι ασφαλισμένοι επιπρόσθετα να προσκομίζουν Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας την οποία μπορούν να προμηθεύονται είτε από τον δικτυακό τόπο (www.ika.gr) είτε από τα Κ.Ε.Π.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία από 6 έως 14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-2002 μέχρι 31-12-2010. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για όσες κατασκηνώσεις παρέχουν το αντίστοιχο πρόγραμμα, να έχουν ηλικία από 6 έως 16 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-2000 έως 31-12-2010

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Ι.Κ.Α. είναι η έκδοση από τις Υπηρεσίες της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» για το κάθε παιδί.. Αλλαγή που αφορά την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο που έχει δηλωθεί δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Το έγγραφο του ΙΚΑ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ