Διακρίσεις από το ΥΠ.ΕΣ. στην επαναφορά του 6ωρου (εγκύκλιος)

paidikos stathmos ask

Ερμηνευτική εγκύκλιο εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας για το ωράριο των παιδικών σταθμών στους δήμους, με βάση το «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης, που ψηφίστηκε πρόσφατα (Ν. 4368/2016 – ΦΕΚ 21Α/21-02-16). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, «ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ Α’ Βαθμού μειώνεται από 40 ώρες σε 30».

 Ωστόσο, όπως αναφέρεται: α) αναφορικά με το ωράριο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, άποψη του υπουργείου είναι πως και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εφαρμοστεί το ωράριο των 30 ωρών εργασίας, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, και β) αναφορικά με το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε παιδικούς ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στον Κανονισμό Προσωπικού / Υπηρεσιών τους, καθώς και οι ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο ρόλος του ΥΠΕΣ, όμως, δεν είναι να εκφράζει άποψη, αλλά θέση. Για αυτό, και θεωρούμε ότι στο σημείο αυτό η σχετική εγκύκλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ όσους ήταν αντίθετοι με την μείωση του ωραρίου, για την καταστρατήγησή του στις παραπάνω κατηγορίες.

Η θέση του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ είναι πως το 30ώρο στους παιδικούς ισχύει για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, όπου και αν απασχολούνται, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, πολλώ δε μάλλον όταν στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4368/2016 αναφέρεται πως με την επαναφορά των 30 ωρών εργασίας: «αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιακών και των συναφών κλάδων, το οποίο αδικαιολόγητα εξισώθηκε με αυτό του διοικητικού προσωπικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης εργασίας. Σημειώνεται δε ότι από την εν λόγω ρύθμιση δε θίγεται η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών».

ΕΔΩ η ερμηνευτική εγκύκλιος.

ΕΔΩ η Αιτιολογική Έκθεση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ