Το ΦΕΚ με την παράταση συμβάσεων στην καθαριότητα και στο πρόγραμμα ΒσΣ

odokatharistis

Το ΦΕΚ με το νόμο 4351/2015, βάσει του οποίου παρατείνονται αυτοδίκαια οι συμβάσεις των εργαζομένων στην Καθαριότητα των ΟΤΑ αλλά και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς και φορείς μέχρι 31-12-16 (άρθρο 50), αλλά και οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επίσης έως τα τέλη του επόμενου έτους (άρθρο 49). Ενώ, με τον ίδιο νόμο ρυθμίζονται και ζητήματα για τις υπερωρίες και τις εφημερίες του υγειονομικού προσωπικού (άρθρο 34).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ