Μισθοί με το… κομμάτι στο Δημόσιο – Νέο «haircut» στους μισθούς

meioseis misthon

Το υπ. Εσωτερικών διαρρέει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι δανειστές ζητούν εδώ και τώρα μείωση στους κατώτατους μισθούς με παράλληλη αύξηση των ανώτερων μισθών. Για να μη γίνει αυτό και ξεσπάσει «θύελλα» αντιδράσεων, η κυβέρνηση φέρεται να αντιπροτείνει ως ισοδύναμο μέτρο την ένταξη των επιδομάτων στο βασικό μισθό. Ακόμα και αυτή, όμως, η επιλογή οδηγεί αναπόφευκτα σε μείωση μισθών από 5% εως 10%.

 Με βάση την εργασιακή επίδοσή του θα αμείβεται κάθε δημόσιος υπάλληλος από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Αυτό προβλέπει το 3ο μνημόνιο για το νέο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο πρέπει να θεσπίσει η κυβέρνηση εντός του προσεχούς Οκτωβρίου.

Όπως σημειώνει εξάλλου σε σχετικό του ρεπορτάζ το Capital.gr, η σχετική μνημονιακή ρήτρα δεν αφήνει καμία αμφιβολία σχετικά με το αν θα υπάρξει σύνδεση μισθών – επίδοσης, μιας και προβλέπει χαρακτηριστικά πως «στο νέο μισθολόγιο θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Θα υπάρξει αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού και ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ».

  • Έρχεται αξιολόγηση με βάση καθορισμένους στόχους

Το βασικό εργαλείο της συνάρτησης μισθολογίου – εργασιακών επιδόσεων με βάση καθορισμένους στόχους θα είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,Χρήστου Βερναρδάκη, με τον οποίο συνομίλησε το Capital.gr, η νέα αξιολόγηση θα έλθει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και, άρα, δε θα θεσπιστεί το Νοέμβριο όπως προβλέπει το Μνημόνιο.

  • «Θερμό»φθινόπωρο και χειμώνας στο Δημόσιο

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Capital.gr, μήνας δεν πρέπει να περάσει χωρίς μία μεγάλη αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση, σύμφωνα με το 3ο μνημόνιο.

  • Το Σεπτέμβριο προβλεπόταν η θέσπιση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΣΑ.

  • Τον Οκτώβριο πρέπει να θεσπιστεί το νέο ενιαίο μισθολόγιο και να αναμορφωθούν οι μη – μισθολογικές παροχές.

  • Το Νοέμβριο προβλέπεται η θέσπιση του νέου συστήματος αξιολόγησης (σ.σ.: από το υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης μιλάνε ήδη για … Δεκέμβριο).

  • Το Δεκέμβριο πρέπει να θεσπιστεί το νέο σχήμα της «κινητικότητας».

Πιο αναλυτικά, οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπει το 3ο μνημόνιο για τη Δημόσια Διοίκηση και οι οποίες πρέπει να έχουν θεσπιστεί μέχρι το τέλος του 2015 έχουν ως εξής:

Σεπτέμβριος:

Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ – Συγκοινωνίες Αθηνών», το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους τοκογλύφους – δανειστές.
Οκτώβριος:

Νέο ενιαίο μισθολόγιο με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016. Στο νέο μισθολόγιο, θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Θα υπάρξει, όπως προαναφέρθηκε, αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού και ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ.

Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών, όπως οι ημερήσιες αποζημιώσεις, οι δαπάνες ταξιδιού και άλλα επιδόματα, με τις καλύτερες πρακτικές που ισχύουν στην ΕΕ, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016.

Επανεξέταση και σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιλογή διευθυντικών στελεχών. Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή γενικών διευθυντών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του 2016.

Καθορισμός, εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής, των ανώτατων ορίων για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο Δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019

Γι’ αυτό, οι Αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2).

Νοέμβριος:

– Έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου έως τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017.

– Νομοθέτηση του νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων.

Δεκέμβριος:

Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης «κινητικότητας». Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Εντοπισμός παράνομων προσλήψεων, ασφαλιστικών μέτρων καθώς και πειθαρχικών υποθέσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων.

Εκπόνηση μακροπροθέσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής για εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), και μια επικοινωνιακή στρατηγική.

Με πληροφορίες από Capital.gr


Διαβάστε επίσης:

Νέο μισθολόγιο: Τεχνάσματα και ασάφειες για να «κουκουλωθούν» οι νέες περικοπές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ