Συμφέρει τους Δημότες η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε Ιδιώτες;

xersonisos

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου συμβάλλει στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, ανοίγοντας το διάλογο για το α΄ στάδιο της διαχείρισης, τη συλλογή και αποκομιδή τους και τονίζοντας την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών καθαριότητας.

Οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις, καλύπτουν τα έξοδα των υπηρεσιών αυτών, μέσω των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, που ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ.

 Με την οικονομική κρίση του 2011, αποτελούν υπηρεσίες στόχο, για εφαρμογή ιδιωτικοποιήσεων, για παροχή εργασιών υψηλής ποιότητας, με χαμηλό κόστος.

Γιατί επέλεξε ο Σύλλογος τη δεδομένη χρονική στιγμή να παρέμβει;

 1. Γιατί 10 χρόνια είναι πολλά και ο Δήμος Χερσονήσου, ως πρωτεργάτης στην Ιδιωτικοποίηση (2005-2015), έπρεπε τώρα να πρωτοπορήσει και να εκπονήσει μελέτη με συγκριτικά στοιχεία των δύο μοντέλων διαχείρισης των υπηρεσιών καθαριότητας (δημοτικές υπηρεσίες ή ιδιώτης) για να πείσει τους δημότες του ότι ακολουθεί ορθολογικά κοστολογημένη διαχείριση.
 2. Γιατί τώρα, ξεκινά η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που προβλέπει Σύνταξη Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης. Θα περιλαμβάνουν στόχους για μείωση της παραγωγής απορριμμάτων. Θα προβλέπουν τρόπους διαχείρισης και έλεγχο της αποδοτικότητας. Ο Δήμος Χερσονήσου προτάσσει όμως, την τρίχρονη ανάθεση των εργασιών σε Ιδιώτη και …ύστερα θα συντάξει το προαναφερόμενο σχέδιο! Οι στόχοι που θα τεθούν για μείωση των απορριμμάτων, οι μέθοδοι π.χ. διαλογής στην πηγή, δεν λαμβάνονται υπόψη, στη σύμβαση τόσο για τις περιγραφόμενες εργασίες, εξοπλισμό, δρομολόγια, ανθρώπινο δυναμικό κλπ όσο και για το τίμημα;    
 3. Γιατί τώρα, πρώτη φορά, παρουσιάστηκε μία οικονομική έκθεση, αγνώστου συντάκτη, η οποία συνέκρινε κόστος ανάμεσα σε Ιδιώτη και δημοτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έκθεση, το κόστος καυσίμων, συντήρησης οχημάτων, παρελκόμενων είναι ίδιο. Η μόνη διαφορά είναι το μισθολογικό κόστος, με ανώτερο εκείνο των εργαζομένων του δήμου.

Η έκθεση αυτή είναι ανεδαφική:

→ Περιλαμβάνει μέσο μηνιαίο κόστος εργάτη στο Δημόσιο 1.926€(!) και οδηγού 2.050€(!). Δε λαμβάνει υπόψη την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για ανώτατο όριο ωρών εργασίας το Σαββατοκύριακο και γι’ αυτό δείχνει πλασματικά υπέρογκο το κόστος των δημοτικών υπαλλήλων.

→    Περιλαμβάνει μηνιαίο κόστος εργάτη στον Ιδιώτη 1.816€!!!

→ Περιλαμβάνει επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150€) στους 6 υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης, ενώ είναι ειδικότητα/εργασία που δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνες, που δικαιούνται επίδομα (άρθρο 15, Ν. 4024/2011).

                          

Η μισθοδοσία επομένως τόσο των δημοτικών υπαλλήλων όσο και των υπαλλήλων του ιδιώτη, χρησιμοποιείται στην έκθεση σαν εργαλείο για αύξηση του κόστους της σύμβασης!

          

 1. Γιατί φέτος πρώτη φορά, εισάγεται πλάγια ενοικίαση ανθρώπινου δυναμικού σε διοικητικές εργασίες (στην διακήρυξη δημοπρασίας περιλαμβάνεται απαίτηση για 6 υπαλλήλους διοικητικών καθηκόντων). Το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 αφορά αποκλειστικά μέρος των υπηρεσιών καθαριότητας και μόνο!
 1. Γιατί το μόνο ουσιαστικό τεκμήριο της ανάγκης ιδιωτικοποίησης στο Δήμο Χερσονήσου, δηλ. η έντονη διακύμανση εργασιών λόγω τουρισμού, καταπίπτει από τα γραφόμενα στη διακήρυξη. Η εποχικότητα από 7 μήνες εντατικών εργασιών έναντι 5 μηνών χαμηλής έντασης εργασιών, που είχαμε στη σύμβαση του 2012, γίνεται τώρα 8 προς 4. Άραγε η τουριστική περίοδος της περιοχής Δήμου Χερσονήσου διαρκεί 8 ολόκληρους μήνες;
 1. Και τέλος, ο Σύλλογος αποφάσισε να παρέμβει γιατί μεταξύ αδράνειας και κίνησης επιλέγει το δεύτερο.

Υπάρχει Συγκροτημένη Υπηρεσία Καθαριότητας στο Δήμο Χερσονήσου;

Η αποδιοργάνωση μιας υπηρεσίας προηγείται της ανάθεσης σε Ιδιώτη. Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει σήμερα 12 Οδηγούς, 18 Εργάτες Καθαριότητας και ικανό εξοπλισμό (π.χ. απορριμματοφόρα που παραχωρούνται φτηνά, στον ιδιώτη. Τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για να στηθεί μια πλήρης δημοτική υπηρεσία καθαριότητας. Με το υπάρχον προσωπικό δε μπορεί να διεξαχθεί αποκομιδή απορριμμάτων, κατά την τουριστική περίοδο. Είναι ερώτημα γιατί παρακάμφθηκαν σενάρια διαδημοτικών συνεργασιών, αυτεπιστασίας ή/και πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, καθώς και η περίπτωση ενοικίασης εξοπλισμού.

Τι λέει η εμπειρία άλλων πόλεων;

Ποτέ οι συνθήκες μιας πόλης δεν είναι ίδιες με μιας άλλης, αλλά και όλες οι πόλεις αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Αν η ιδιωτικοποίηση φάνταξε ως λύση, όσον αφορά τη μείωση του κόστους, στην πρώτη δεκαπενταετία εφαρμογής της, οι δημοσιευμένες μελέτες τη περίοδο 1995-2015 υποστηρίζουν το αντίθετο. Δεν υπάρχει μείωση κόστους. Όταν δεν έχει προκύψει ανταγωνισμός στην αγορά, και όταν παγιώνονται οι σχέσεις Δήμου – Εργολάβου, συμβαίνει το αντίθετο.

Βιβλιογραφικήαναφορά: 1. Germa Bel Mildred Warner “Does privatization of solid waste and water services reduce costs? Areviewofempiricalstudies. Resources. Conservationandrecycling 52, (2008) 1337-1348.

2. Ράλλης Γκέκας, Κατερίνα Μήτσου «Η ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας- Διεθνής εμπειρία και οι επιταγές της τρόικα» 2013, http://www.localit.gr/archives/23412

Τι προτείνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ;

Άμεσα:

 1. Ο Δήμος Χερσονήσου να προχωρήσει σε ανάθεση της Υπηρεσίας καθαριότητας σε Ιδιώτη για ένα (1) χρόνο, προκειμένου να καταγραφούν τα απαιτούμενα στοιχεία μελέτης από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα και οι στόχοι του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
 2. Ο Δήμος Χερσονήσου να αποσύρει την οικονομική έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 311/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μη ισχύουσα!
 3. Ο Δήμος Χερσονήσου να δημοσιοποιήσει τη χωροθέτηση των κάδων, τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, στατιστικά στοιχεία συλλογής ανακυκλώσιμων, κλπ.

Ως προς το νομοθετικό πλαίσιο:

 1. Να καταργηθούν διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που εξαιρούν την υποχρέωση σύνταξης μελέτης για τις υπηρεσίες καθαριότητας (Π.Δ.28/80 άρθρο 1 παρ. 6) και επιτρέπουν την εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες (άρθρο 61, Ν. 3979/2011).
 2. Να θεσμοθετηθεί αυστηρός έλεγχος παραλαβής των παρεχόμενων από ιδιώτες υπηρεσιών.
 3. Να θεσμοθετηθεί αυστηρός έλεγχος τήρησης της βάναυσα «κουτσουρεμένης» εργατικής νομοθεσίας για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλισης του προσωπικού.

Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης του Συλλόγου;

Αν ο διάλογος επικεντρωθεί στη διερεύνηση και ανάδειξη:

 • Κοστολογημένων υπηρεσιών
 • Αποδοτικών υπηρεσιών
 • Οργάνωσης των υπηρεσιών

το αποτέλεσμα του διαλόγου θα είναι προς το συμφέρον

 • των εργαζομένων ΟΤΑ
 • των εργαζομένων του Ιδιώτη και
 • των δημοτών

γιατί όλων αυτών το συμφέρον είναι ΚΟΙΝΟ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ