Εγκύκλιος για την αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους

yp es3

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/15, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου».

 

  • ΕΔΩ η εγκύκλιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ