Ξανά πρώτη δύναμη η Αριστερά στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

emdydas

Οι κάλπες της 22 Οκτώβρη ανέδειξαν για μια ακόμη φορά πρώτη δύναμη την Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Δημοσίου με 37,43% και 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Πτώση της συμμετοχής, αποσύνθεση του δικομματισμού και εμφατική επικράτηση της Αριστεράς.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι :

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 – 2012 και 2014

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Εγγεγρ.: Ψήφισαν : (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 2119

Εγγεγρ.:

Ψ ή φ ι σαν : 1 3 9 7 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 1359

Εγγεγρ. : 984 Ψή φι σαν : 748 (Συμμετοχή : %) Εγκυρα :732

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΣΚ

809

4

38.18

0

0

0,00

0

0

0,00

ΕΔΑΚ

0

0

0,00

326

3

23.99

94

2

12.84

ΔΚΜ

263

2

12.4

223

2

16.41

91

1

12.43

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

509

3

24,00

404

3

29.73

274

4

37.43

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

221

1

10.43

204

2

15.01

143

2

19.54

ΔΗΜ/ΛΛΗΛΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

232

1

10.95

143

1

10.52

100

2

13.66

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

85

0

4,00

59

0

4.34

30

0

4.1

ΣΥΝΟΛΑ

2.119

11

100,00

1.359

11

100,00

732

11

100,00

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Εγγεγρ. : Ψήφισαν : 2187 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 2112

Εγγεγρ.: Ψήφισαν : 1.395 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 1.357

Ε γγεγρ. :984 Ψ ή φ ι σαν : 749 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα :734

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΣΚ

788

33

37.31

0

0

0,00

0

0

0,00

ΕΔΑΚ

0

0

0,00

308

13

22.66

93

4

12.67

ΔΚΜ

271

11

12.83

226

9

16.63

87

3

11.85

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

510

21

24.14

406

17

29.92

257

11

35.01

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

225

9

10.65

215

9

15.82

159

6

21.66

ΔΗΜ/ΛΛΗΛΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

220

9

10.41

141

6

10.38

102

4

13.90

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

98

4

4.64

58

2

4.27

36

1

4.90

ΣΥΝΟΛΑ

2.112

87

100,00

1.357

56

100,00

734

30

100,00

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ