Ηλεκτρονικά η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας

opad tydky

Καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ. Το ασφαλιστικό δικαίωμα στο εξής θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. Όπως με ανακοίνωση του ενημερώνει τους ασφαλισμένους το Ι.Κ.Α και η δ/νση ασφάλισης παροχών ΟΠΑΔ

Στην Υπηρεσία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (Ηπείρου 100 Αθήνα) ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να προσέρχονται

 

1. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ,

 

2. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΟΥΣ,

 

3. ΟΣΟΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κ.ΛΠ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ

 

Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 3 της αριθ. οικ. 11810/179/Φ. 80353 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1635/τ.Β’/20.6.2θ14 που κοινοποιήθηκε με την αριθ. 49/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.

 

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

 

Οι συνταξιούχοι και οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον νομό Αττικής και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την περιφέρεια για:

 

Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.  Διακοπή,

αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος.

 

Χορήγηση Ευρωπαϊκών εντύπων και Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ΕΚΑΑ.

 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των άμεσα ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εν ενεργεία, για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις όποιες μεταβολές, στην ασφαλιστική κατάσταση αυτών και των εμμέσων μελών τους.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ