Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Εγκύκλιος για προσλήψεις – μετατάξεις

fek logo

Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του Ν.4275/2014.

 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ