Με τροπολογία, παρατείνεται η προθεσμία για την ένταξη στην ενδοδημοτική κινητικότητα

mixelakis-mitsotakis-apnet

Παράταση είκοσι ημερών σε όσους υπαλλήλους των ΟΤΑ επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της εθελοντικής ενδοδημοτικής κινητικότητας προκειμένου να μεταταγούν σε φορέα της προτίμησής τους δίνεται με τροπολογία που κατέθεσαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο για την εκλογή των ευρωβουλευτών.

 Αποσαφηνίζεται δε ότι η αρχική προθεσμία των πέντε ημερών, που προέβλεπε ο νόμος,  αφορούσε σε εργάσιμες ημέρες. Επί της ουσίας δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους για ένταξη στο πρόγραμμα μέχρι στις 25 Απριλίου.

Παράλληλα με άλλη τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών  ορίζεται ότι το ποσό που έχει διατεθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-3-2013 αποδίδεται εκτός από τους Δήμους και σε όλους τους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα μέσω των οικείων ΟΤΑ. Σήμερα αποδίδεται στους ίδιους τους Δήμους απευθείας ή μέσω αυτών στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Επίσης με την ίδια τροπολογία επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του δικαιώματος που έχουν οι δήμοι, επί των κερδών από την πώληση ιαματικών ή μη υδάτων, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα όριά τους: Πιο συγκεκριμένα, ενώ μέχρι σήμερα το καταβλητέο υπέρ του δήμου ποσοστό, προσδιοριζόταν με βάση τα πωλούμενα λίτρα ύδατος, με την τροπολογία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων, κατά περίπτωση. Από την άλλη, οι επιχειρηματίες προσδιορίζουν την αξία των πωλήσεων του εκάστοτε μήνα με δήλωση που υποβάλλουν, στην οποία υπολογίζεται το υπέρ του δήμου δικαίωμα και το ύψος του, ενώ μέχρι σήμερα υποχρεούντο στην έκδοση δελτίου αποστολής που συνόδευε το μεταφερόμενο νερό.

Πηγή: localit.gr

 

Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών και δε συνεπάγεται την υιοθέτηση των απόψεων, που εκφράζονται από την ΑΣΚ – ΟΤΑ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ