Αλλαγή «σκυτάλης» στην Α.Σ.Κ – Ο.Τ.Α

askota logo

Με ομόφωνη απόφαση της Γραμματείας της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Κίνησης Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α (Α.Σ.Κ-Ο.Τ.Α) που εκφράζει πλέον την Μαχητική Εργατοϋπαλληλική Ταξική Ανατροπή (ΜΕΤΑ) στον χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, όπως προέκυψε από την πρόσφατη συνδιάσκεψη συγκρότησης της νέας συνδικαλιστικής παράταξης, ο σ. Βασίλης Γκιτάκος από 1/4/2014 αντικατέστησε τον σ. Θωμά Μπιζά στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α.

Ο σ. Θωμάς Μπιζάς συνεχίζει να προσφέρει τις υπερπολύτιμες υπηρεσίες του τόσο στο σ.κ. όσο και στην παράταξη, από τη θέση του μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ και φυσικά από τη θέση του μέλους του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ