Με ενέχυρο τα δημοτικά τέλη οι ανταποδοτικές υπηρεσίες στους ιδιώτες.

ergates

Αποφασισμένη να ισοπεδώσει τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμα και αυτές που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό,  φαίνεται να είναι η συγκυβέρνηση  προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, εγχώρια και διεθνή.

Παράλληλα προτίθεται έτσι, να «πετάξει» στον Καιάδα της ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους σε αυτές τις υπηρεσίες, ενώ όσοι «τυχεροί» προσληφθούν από τους εργολάβους, «φροντίζει» η κυβέρνηση και γι’ αυτό, θα είναι κακοαμειβόμενοι και χωρίς εργασιακά δικαιώματα ή στην «καλύτερη» των περιπτώσεων «ωφελούμενοι» κάποιου προγράμματος και όχι εργαζόμενοι.

Αυτό προβλέπει, εκτός των άλλων, το νέο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών» που ετοιμάζει να καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών στη βουλή.

Συγκεκριμένα προβλέπει ότι, «παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, παραχώρησης, σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για ανταποδοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (όπως φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων κ.α.) με εκχώρηση ή ενεχυρίαση των συναφών τελών, προκειμένου να αποφεύγουν τη σύναψη δανείων. Για τη σύναψη απαιτείται απόφαση από τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου.»

Ενώ σε άλλο σημείο του σχεδίου νόμου «Εισάγεται το «διευθυντικό» δικαίωμα του Δημάρχου, που αποκτά πλέον τη δυνατότητα να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου, των Δημοτικών Ιδρυμάτων και των Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου να καλύψει άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η μετακίνηση του υπαλλήλου μπορεί να διαρκέσει πέντε χρόνια και να παραταθεί για πέντε χρόνια, ακόμη.»

Γίνεται ξεκάθαρη η ρουσφετολογική αντίληψη του μέτρου εκτός του ότι θα χρησιμοποιηθεί αναμφίβολα και σαν εργαλείο εκφοβισμού και τρομοκράτησης εργαζομένων και συνδικαλιστών, στα χέρια των Δημάρχων, προκειμένου να εφαρμόζουν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και να αποδυναμώνουν ότι αντιστέκεται και αντιδρά.

Κι όμως δεν ζούμε στην εποχή της χούντας, ζούμε τη «χούντα» του αυταρχισμού, της βία και της τρομοκρατίας της εποχή μας. Καιρός να την ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ