σ/ν του Υπ.Δ.Μ.Η.Δ για την αξιολόγηση : Ένταση αυταρχισμού, πελατειακοί μηχανισμοί και απολύσεις.

apolisis 2

Αυτόνομη Παρεμβάση : Όχι στις νέες απολύσεις και στη συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα

Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΔΜΗΔ που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποτυπώνει τους ευρύτερους σχεδιασμούς της κυβερνητική πολιτικής, που αποσκοπούν στον βίαιο περιορισμό του δημόσιου τομέα, τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων, και της εκχώρησης τομέων του Δημοσίου σε ιδιώτες.

Η επίκληση στρεβλώσεων στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των πελατειακών πολιτικών που οι ίδιοι άσκησαν στο παρελθόν, είναι προσχηματική και στόχο έχει να συσκοτίσει το εξελισσόμενο σχέδιο διάλυσης του Δημόσιου Τομέα.

 Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι διατάξεις για την «αξιολόγηση». Τελική επιδίωξη είναι η δημιουργία «δεξαμενής υποαξιολογημένων» από την οποία θα προκύπτουν οι απολύσεις των μνημονιακών δεσμεύσεων.
Παράλληλα μέσω του προτεινόμενου συστήματος της προκαθορισμένης ποσόστωσης, επιχειρείται η σύσταση πελατειακών μηχανισμών και η ένταση του αυταρχισμού στους εργασιακούς χώρους. 

Η Αυτόνομη Παρέμβαση καλεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία να εμποδίσουν με την συλλογική τους δράση τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αποσκοπούν στη διάλυση των Δημοσίων κοινωνικών αγαθών(Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση).

16-1-2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ