ΑΑΡΣ: Πρόταση για τη συγκρότηση αγωνιστικού προεδρείου της ΑΔΕΔΥ

aFissa 35a adedy

Η Αυτόνομη Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία, εκτιμά ότι το πρόσφατο 35ο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διαμόρφωσε ένα νέο συνδικαλιστικό τοπίο με κύρια χαρακτηριστικά τη συρρίκνωση και τον παραπέρα κατακερματισμό των φιλοκυβερνητικών παρατάξεων και τη σημαντική άνοδο των δυνάμεων που με συνέπεια αντιστάθηκαν στις μνημονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη ήταν  η ενίσχυση των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Με βάση τη νέα κατάσταση η Α.Α.Ρ.Σ. κατέθεσε πρόταση για συγκρότηση προεδρείου με αντιπροσωπευτική σύνθεση και συμμετοχή όλων αν είναι δυνατόν, ή σε κάθε περίπτωση των περισσοτέρων παρατάξεων που εκπροσωπούνται στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης εκτιμήσαμε ότι η συνέχιση της εκπροσώπησης στις κορυφαίες θέσεις ευθύνης από τις φιλοκυβερνητικές παρατάξεις, δεν εναρμονίζεται με το μήνυμα του συνεδρίου. Η πρότασή μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή ουσιαστικά, από όλες τις άλλες δυνάμεις.

Η Α.Α.Ρ.Σ στην προσπάθειά της για να υπάρξει διέξοδος, πρότεινε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που προέκυψε από το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, μιας νέας πλειοψηφικής αντίληψης, που παρά τις εσωτερικές της αντιθέσεις, θα μπορούσε να διεκδικήσει αλλαγές στη λειτουργία, τη δομή και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος στο Δημόσιο. Η απαίτηση των εργαζομένων για αλλαγή πορείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η έκφραση μιας γνήσιας αγωνιστικής πλειοψηφίας που να μπορεί να αναταράξει τη σημερινή ακινησία και να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να αντισταθούν αποτελεσματικά και νικηφόρα στις μνημονιακές πολιτικές, θα μπορούσε σήμερα να προωθηθεί από καλύτερες θέσεις.  Το γεγονός, μάλιστα, ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα στο Δημόσιο έχει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα τη συνεχιζόμενη ολομέτωπη κυβερνητική επίθεση με χιλιάδες νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις και με νέα πλήγματα στα κοινωνικά αγαθά επιβάλλει την αλλαγή πορείας.

Η Α.Α.Ρ.Σ πρότεινε αυτή η αγωνιστική πλειοψηφία να εκφραστεί και κατά τη συγκρότηση του προεδρείου της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Πρότεινε τη συγκρότηση προεδρείου χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με τη συμμετοχή στις θέσεις κύριας ευθύνης (του προέδρου και του γενικού γραμματέα) εκπροσώπων από τις δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δίνουν εγγυήσεις ότι θα εκφράσουν τις απαιτήσεις των εργαζομένων για «αλλαγή σελίδας»  στην πορεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η Α.Α.Ρ.Σ εκτιμώντας, ότι η αλλαγή αυτή πρέπει να εκφραστεί τόσο σε επίπεδο δυνάμεων, όσο και σε επίπεδο προσώπων και αναλαμβάνοντας τις δικές της ευθύνες για να συμβάλλει στον αγωνιστικό, ριζοσπαστικό και κινηματικό προσανατολισμό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κατέθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δυστυχώς η παραπάνω πρότασή μας καθώς και η δέσμευση για συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων και προτεραιοτήτων και αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν έγιναν αποδεκτές. Πρόκειται για μια εξέλιξη απόλυτα αναντίστοιχη με τις διαθέσεις των εργαζομένων. Μια σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν αξιοποιήθηκε λόγω κυρίως μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων.

Η ηγεσία του ΠΑΜΕ Δημοσίου Τομέα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης και συμπόρευσης στην παραπάνω κατεύθυνση. Καταγγέλλει τους πάντες για παζάρια και ουσιαστικά απορρίπτει την απαίτηση ευρύτερων τμημάτων εργαζομένων στο Δημόσιο, να στηριχθεί μια αγωνιστική και αποτελεσματική πορεία υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Καταγγέλλει την ανυποληψία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αλλά με την εξαρχής αποχώρησή της από τη διαδικασία εκλογής προέδρου, σαμποτάρει ουσιαστικά κάθε προσπάθεια αναστροφής της πορείας του τριτοβάθμιου οργάνου, εκτιμώντας ότι θα αποκομίσει κέρδη από την απαξίωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η ηγεσία των Παρεμβάσεων, που ενώ αμέσως μετά την εκλογή της ΕΕ, πρότεινε τη «συγκρότηση προεδρείου που να αντιστοιχεί σε πλειοψηφία στήριξης ενός αγωνιστικού πολιτικού σχεδίου δράσης» και διακήρυξε ότι «η δέσμευση σε ένα τέτοιο προεδρείο είναι προωθητική για τις διαδικασίες του κινήματος», στη συνέχεια άλλαξε στάση. Με άλλοθι την άρνηση της ηγεσίας του ΠΑΜΕ να στηρίξει αυτή την πορεία αρνήθηκε να συμβάλλει στο να αξιοποιηθούν τα όποια περιθώρια υπήρχαν για συγκρότηση προεδρείου  σε αγωνιστική ριζοσπαστική κατεύθυνση. Στη σχετική ψηφοφορία για τη θέση του Προέδρου, εφαρμόζοντας τακτική Ποντίου Πιλάτου, ψήφισε λευκό, αρνούμενη να σηματοδοτήσει  και με τη δική της ψήφο, την ανάγκη αγωνιστικής πορείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η ηγεσία, τέλος, της Δημοσιοϋπαλληλικής Ανατροπής (της νέας παράταξης που δημιουργήθηκε μετά από διάσπαση της ΠΑΣΚ), επέμεινε με ηγεμονική αντίληψη, σε δυο συνεχόμενες ψηφοφορίες, στη δική της υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου.

Η Α.Α.Ρ.Σ., επανεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, τις αγκυλωτικές και μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, στην τελευταία συνεδρίαση απέσυρε τη δική της υποψηφιότητα και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να είναι παρούσα, ανταποκρινόμενη πλήρως στην εντολή των συναδέλφων στο Δημόσιο.

Δήλωσε ότι, ανεξάρτητα από την όποια εξέλιξη στη συγκρότηση του Προεδρείου, θα παλέψει σε όλα τα επίπεδα, στα πρωτοβάθμια σωματεία, στις ομοσπονδίες, στο Γενικό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή, αξιοποιώντας και τους νέους συσχετισμούς, για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στόχων και διεκδικήσεων που θα συμβάλλει στη μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις της για την οργάνωση των αναγκαίων, πολύμορφων και συγκρουσιακών αγώνων των Δημοσίων Υπαλλήλων, σε συντονισμό με τα άλλα πληττόμενα κοινωνικά στρώματα, για την ανατροπή της πολιτικής της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου.
                                                                                                                              18/12/2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ