Κατάταξη Δημοτικών Υπαλλήλων (από προσωρινούς πίνακες)

yp es logo

Απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την κατάταξη των δημοτικών υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί με τους προσωρινούς πίνακες.

ΘΕΜΑ:   Κατάταξη δημοτικών υπαλλήλων
 

Σε απάντηση του Α.Π.  809/21-8-2013 εγγράφου σας, το οποίο αφορά το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

 Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 4 του ν. 3584/2007 «Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους, που θα γίνει μετά τη  δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω  πρόσληψής τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους ΟΤΑ μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία.»

Άλλωστε, και από την αριθμ.16/1999 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, η οποία είχε εκδοθεί για την ερμηνεία προγενέστερης διάταξης ομοίου περιεχομένου (άρθρο 9 παρ.12 του ν.2623/1998) ορίζεται ότι η σχέση εργασίας των διορισθέντων μετατρέπεται σε δημοσίου δικαίου αναδρομικά, δηλαδή από την αρχική πρόσληψή τους βάσει των αρχικών πινάκων επιλογής.
 

Έπειτα από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, αλλά κατάταξης του προσωπικού με βάση τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.4024/2011 για το μόνιμο προσωπικό, και με ημερομηνία έναρξης εκείνη της αρχικής τους πρόσληψης.

Το έγγραφο – απάντηση του Υπ.Εσ. σε μορφή Word ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ