Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010

forologia1

Πολλοί είναι οι ασφαλισμένοι που μπορούν να βγουν ακόμη και φέτος στη σύνταξη νωρίτερα από τα προβλεπόμενα χρόνια, εάν εξαγοράσουν μέχρι το τέλος του 2013 τα πλασματικά χρόνια που προέβλεπε ο ν.2084/1992 και να θεμελιώσουν έτσι δικαίωμα με τα ηλικιακά όρια που ίσχυαν το 2010.

Συγκεκριμένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα πλασματικά χρόνια του ν.2084/92 οι ασφαλισμένοι που θέλουν να κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2010.

Έτσι, σύμφωνα με ν.3996/2011, οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, με βάση τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, εφόσον προσμετρηθούν πλασματικοί χρόνοι που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.2084/92.

Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται και οι μητέρες με ανήλικο.

Στους χρόνους που μπορούν να εξαγοράσουν συμπεριλαμβάνονται:

-Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας χωρίς την έκπτωση του 30% (γιατί θεωρούνται ότι θεμελιώνουν με προϋποθέσεις πριν το 2011).

-Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

-Η επιδοτούμενη ασθένεια και μέχρι 200 ημέρες (στις περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου που δικαιούνταν από το εργοδότη και επιδοτήθηκε).

-Η επιδοτούμενη -τακτική- ανεργία από τον ΟΑΕΔ έως 200 ημέρες κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

-Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη.

-Ο πλασματικός χρόνος της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν.3655/2008 (πλασματικός χρόνος παιδιών), εφόσον τα παιδιά έχουν γεννηθεί ή υιοθετηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Η αναγνώριση γίνεται χωρίς εξαγορά από τον ασφαλισμένο.Θεμελιώνει με προϋποθέσεις του 2010 (25ετία και 60 ή 65 για λόγους γήρατος), εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και 31/12/2013.

Ο χρόνος αυτός, (για παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000), αναγνωρίζεται μόνο από τον ένα γονέα ενώ εάν έχει συνταξιοδοτηθεί η μητέρα, τότε ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει το χρόνο αυτό των παιδιών.

Εφόσον οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις μετά το 2011, ο χρόνος των παιδιών αναγνωρίζεται και από τους δύο γονείς και για τα ίδια παιδιά ανεξάρτητα πότε γεννήθηκαν τα παιδιά αλλά με εξαγορά.

Σημείωση: ο χρόνος των παιδιών αξιοποιείται και συνυπολογίζεται για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους (και όχι μειωμένης) συνταξιοδότησης λόγω γήρατος εκτός:

-της περίπτωσης που επιθυμούν θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών.

-της συμπλήρωσης των 37 ετών ( η οποία καταργήθηκε μετά το 2011).

Εφόσον δεν επιτρέπεται να γίνει αναγνώριση για θεμελίωση τότε μπορεί να γίνει μόνο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Με τους παραπάνω χρόνους λοιπόν, όποιος ασφαλισμένος συμπληρώνει προϋποθέσεις κατοχύρωσης μέχρι 31/12/2010, τότε μπορεί κανονικά να συνταξιοδοτηθεί με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό καθεστώς.

Σε περίπτωση που δεν προλαβαίνει να «κλειδώσει» με τους χρόνους αυτούς, τότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που ισχύουν μετά το 2011 και βέβαια έχει το δικαίωμα αναγνώρισης των νέων πλασματικών χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και χρησιμοποιεί τόσο χρόνο όσο προβλέπεται το έτος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Εφόσον θεμελιώνει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 δεν μπορεί να κάνει χρήση και των νέων πλασματικών χρόνων που ισχύουν από 1/1/2011 και μετά.

Άρα όσοι ασφαλισμένοι θέλουν και μπορούν να αναγνωρίσουν τους προαναφερόμενους χρόνους του ν.2084/92 και του χρόνου παιδιών μετά το 2000 με τους όποιους περιορισμούς άρθρο 141 ν.3655/2008, για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010, πρέπει να το κάνουν μέχρι31/12/2013.

Στην ουσία η διάταξη αυτή αφορά όσους άνδρες θέλουν να συμπληρώσουν την 25ετία μέχρι το 2010, με το στρατό κυρίως εφόσον είναι 58 ετών ή με χρόνο παιδιών και θέλουν να φύγουν για λόγους γήρατος στα 60 ή 65 και γυναίκες με ανήλικο που θέλουν να φύγουν με προϋποθέσεις του 2010.

Τι ισχύει για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η 35ετία εξακολουθεί να εφαρμόζεται Χωρίς Όριο Ηλικίας,οποτεδήποτε και αν συμπληρωθεί για τους πριν το 1983, η στρταιωτική υπηρεσία εξαγοράζεται οποτεδήποτε αλλά η θεμελίωση για συνταξιοδότηση επέρχεται μετά την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και δεν αφορά την κατηγορία αυτή η αναγνώριση χρόνων του ν. 2084/92 για κατοχύρωση προϋποθέσεων μέχρι 2010 που πρέπει να γίνει μέχρι31/12/2013.

Η πλειοψηφία των ασφαλισμένων πριν το 1983 που θέλουν να αποχωρήσουν με35ετία Χ.Ο.Η., δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν το στρατό ή χρόνο παιδιών μετά το 2000 μέχρι 31/12/2013, γιατί αυτό μπορεί να γίνει και αργότερα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Άλλωστε η συμπλήρωση της 35ετίας για θεμελίωση, μπορεί να γίνει είτε με το στρατό μετά τα 58, είτε με 35 έτη πραγματικής ασφάλισης Χ.Ο.Η. και η διάταξη αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

Εάν όμως θέλουν να θεμελιώσουν δικαίωμα με 25ετία για λόγους γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι το 2010, πρέπει να προβούν στην αναγνώριση μέχρι31/12/2013.

Σε κάθε περίπτωση πάντα, η επίσημη απάντηση από το ταμείο είναι απαραίτητη για το συνταξιοδοτικό.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ