Νέα ερώτηση στη βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους Σχολικούς Φύλακες

vouli

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 31 Οκτωβρίου 2013

Θέμα: Άδικος αποκλεισμός σχολικών φυλάκων και ειδικότερα τρίτεκνων σχολικών φυλάκων από προκηρύξεις διαγωνισμών για θέσεις εργασίας

 Το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης περί της Κινητικότητας Τρίτεκνων, ΦΕΚ 2208 Β, της 6ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη “ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων”, ορίζει ότι: “Oι τρίτεκνοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των άρθρων 80, 82 και 93 του Ν. 4172/2013, καθώς και όσοι πρόκειται να τεθούν εφεξής δυνάμει των άρθρων 81 και 90 του ιδίου νόμου μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα τους ετησίως, ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος”.

Ωστόσο σήμερα στις προκηρύξεις που γίνονται για πρόσληψη υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, δεν προβλέπεται η συμμετοχή τους σε αυτές των τριτέκνων σχολικών φυλάκων. Πρόκειται δηλαδή για έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό που αυθαίρετα αποκλείει από την εφαρμογή του νόμου μια ομάδα εργαζομένων.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

•Ποιος ο λόγος εξαίρεσης των σχολικών φυλάκων και ειδικότερα των τρίτεκνων σχολικών φυλάκων από τις προκηρύξεις των διαγωνισμών;

•Πώς θα αποκατασταθούν επαγγελματικά οι σχολικοί φύλακες και ειδικότερα οι τρίτεκνοι σχολικοί φύλακες, αν δεν ανοίξουν θέσεις στους διαγωνισμούς;

Οι ερωτώσες βουλευτές
Ειρήνη (Ρένα) Δούρου
Σοφία Σακοράφα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ