Με εξώδικο απαντούν οι εργαζόμενοι στη δημοτική αρχή Χανίων για την ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας.

kathariotita

Πρόθυμη η δημοτική αρχή Χανίων βαδίζει «χέρι – χέρι» με την συγκυβέρνηση και εφαρμόζει την μνημονιακή πολιτική της, προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτικά – εργολαβικά συμφέροντα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Χανιών απέστειλε εξώδική προειδοποίηση στην δημοτική αρχή στην οποία κάνει λόγο για διασπάθιση δημόσιου χρήματος και «κατασκευασμένα» στοιχεία ώστε να φανεί το κόστος της εργολαβίας ως η «συμφέρουσα λύση».

Είναι απαραίτητο το θέμα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των δήμων με κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, αυτή της Καθαριότητας, που ήδη έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας να αντιμετωπιστεί σε κεντρικό επίπεδο από το σύνολο του κλάδου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να αποτραπεί κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που σχεδιάζουν οι μνημονιακοί υπηρέτες και ακολουθούν πολύ πρόθυμα οι αιρετοί, οδηγώντας τους εργαζόμενους στην απόλυση και τους ήδη οικονομικά εξαθλιωμένους δημότες στην επιπλέον επιβάρυνση από την υπερκοστολόγηση του ιδιώτη.

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στη ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ αριθ. 675/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του, προκήρυξε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
«Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών Δήμου Χανίων για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού 1.734.475,83 ευρώ»

Ο διαγωνισμός αφορά στη παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται με πολύ γενικόλογο τρόπο, στα επί μέρους «παραρτήματα». Στα «παραρτήματα» αυτά υπάρχουν και τα «καθιερωμένα» παράθυρα για την καταστρατήγηση των γενικών προδιαγραφών.

Είμαστε αντίθετοι με τον  συγκεκριμένο διαγωνισμό διότι:
Αφενός με αυτόν καταστρατηγείται και απεμπολείται η βασική διάταξη του νόμου «περί αρμοδιοτήτων ΟΤΑ για υπηρεσίες κοινωνικού και κοινωφελούς χαρακτήρα» όπως είναι η Καθαριότητας και αφετέρου η εκχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών των ΟΤΑ σε ιδιώτες, είναι καρπός της εφαρμοζόμενης πολιτικής της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής , η οποία πολιτική αντίκειται στα συμφέροντα και τα δικαιώματα των Δημοτών και στα κατά τον Κ.Δ.Κ. καθήκοντα και υποχρεώσεις των Δημοτικών Αρχών έναντι των Δημοτών τους.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων είναι πρωτοπόρος και ζηλωτής αυτής της πολιτικής εκχώρησης αρμοδιοτήτων της σε ιδιώτες και προσπαθεί με κάθε μέσο να αυξάνει το αντικείμενο εκχώρησης και το κόστος κάθε χρόνο.

Ο φετινός διαγωνισμός είναι αυξημένος έναντι του περσυνού και πολλαπλάσιος έναντι των παλαιοτέρων με αποτέλεσμα αφενός να σπαταλείται το χρήμα που εισπράττει από τα ανταποδοτικά τέλη που επιβάλει στους Δημότες για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με μοναδικό όφελος να έχει ο ιδιώτης ανάδοχος του έργου και αφετέρου το κόστος του συγκεκριμένου έργου εάν το εκτελούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου θα ήταν υποπολλαπλάσιο από αυτό που καρπούται ο ιδιώτης ανάδοχος και το αποτέλεσμα όπως επίσης οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ήταν καλλίτερες.

Σύμφωνα με όσα παραπάνω αναφέρουμε ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων να διακόψει και να μην ολοκληρώσει  τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες που της επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου με ίδια μέσα τα οποία  διαθέτει και με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, που είναι σίγουρο ότι θα κοστίσει πολύ λιγότερο από ότι η εργολαβία,  σε αντίθετη περίπτωση  θα αντιπαλέψουμε και θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο ώστε να μην  ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, επιφυλασσόμενοι σε κάθε περίπτωση παντός νομίμου δικαιώματος μας ως συνδικαλιστικός φορέας αλλά και ως Δημότες των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται από την συγκεκριμένη ενέργεια της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χανίων και δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα προσφύγουμε και σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες που θα ζητάμε την ακύρωση του διαγωνισμού και καταδικαστική τιμωρία των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής για παράβαση καθήκοντος, για  καταστρατήγηση νόμων και αποφάσεων και για κατάθεση αόριστων, ασαφών, μη πλήρως τεκμιριομένων  επιχειρημάτων  και μη σωστών οικονομικών στοιχείων (τουλάχιστον ως προς το κόστος των αποδοχών) από την Δημοτική Αρχή στα όργανα του Δήμου (Δ.Σ. και Ο.Ε.) για να υλοποιήσει την επιζήμια για το κοινό συμφέρον των Δημοτών πολιτική της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες.  

ΧΑΝΙΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΗ 2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ    ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ