Δημόσιο: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

asfalisi-thumb-large

Καθοριστικός παράγοντας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο δημόσιο το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας, με κερδισμένους όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπήκε τέλος στις ευνοϊκές διατάξεις και το όριο ηλικίας πήγε στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη

Σε περίπτωση που συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62.  

«Διαβατήριο» για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα με μειωμένα όρια ηλικίας και μπορούν να επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους. 

1) Αντρες με ανήλικα  

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011 και 2012. Για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων ισχύουν μειωμένα όρια και επομένως γίνεται ταχύτερα η έξοδος στη σύνταξη.  

Βέβαια κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι απαραίτητο να υφίσταται αθροιστικά και ανηλικότητα του τέκνου.

Ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Για παράδειγμα αγόρι που έχει γεννηθεί το στις 20 Ιανουαρίου του 1993 θεωρείται από απόψεως θεμελίωσης δικαιώματος ότι ενηλικιώνεται την 31η Δεκεμβρίου του 2011.  

Τυχεροί είναι όσοι άνδρες με ανήλικα παιδιά συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011 και 2012  

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά το 2011.

Για παράδειγμα υπάλληλος που διορίστηκε στο Δημόσιο το 1988 με 2 ανήλικα παιδιά έχει και 5 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ και έτσι έχει θεμελιώσει δικαίωμα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010.  

Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να αποποιηθεί τον χρόνο του ΙΚΑ και αναγνωρίζοντας δύο πλασματικά έτη να θεμελιώσει δικαίωμα το 2011 ώστε να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένο όριο.

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η σύνταξη σε κάθε περίπτωση είναι πλήρης, αναλογική των ετών που έχουν οι ασφαλισμένοι μέχρι τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης.  

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται επομένως με τη συμπλήρωση της 25ετίας, όμως το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στο μέλλον. Επίσης το εν λόγω αίτημα μπορεί να υποβληθεί και με αναστολή.  

Για παράδειγμα δημόσιος υπάλληλος πατέρας ανηλίκου έχει θεμελιωμένο δικαίωμα και είναι σήμερα 48 ετών.

Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να υποβάλει παραίτηση άμεσα και να εξέλθει με αναστολή αναμένοντας την καταβολή της σύνταξης από τα 52 κι έπειτα.  

2) Ανδρες με 25ετία. 

Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν μειωμένα όρια για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011 – 2011.

Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 61 (56 μειωμένη) το 2011 και στα 63 (58 μειωμένη το 2012).  

Οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν την 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στα 65 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη σύνταξη.

Εφόσον αποχωρήσουν στα 60 αποδέχονται να υποστούν μια ποινή στη σύνταξή τους η οποία τους ακολουθεί εφ’ όρου ζωής. Η εν λόγω μείωση -για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010- φτάνει το 4,5% ανά έτος (με ανώτατο όριο το 22,5%).  

Για τη συμπλήρωση της 25ετίας προσμετράται τόσο ο χρόνος του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο στρατός και τα πλασματικά έτη των τέκνων εφόσον με αυτά φτάνει ο ασφαλισμένος την 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.  

3) Ανδρες τρίτεκνοι  

Η θεμελίωση γίνεται στα 20 έτη ασφάλισης και η «έξοδος» στα 52 το 2011 και στα 55 το 2012.

Η δυνατότητα παρέχεται και στους τριτέκνους που μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης.

Οσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τα πλασματικά έτη οι πατέρες που επιθυμούν (ακόμη και αυτοί που έχουν συμπληρώσει 20ετία αλλά και 25ετία) μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τον στρατό, τα έτη των σπουδών.

Ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα προσμετράται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση με βάση τη διαδοχική ασφάλιση.

4) Μητέρες ανηλίκων  

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας.

Μεγάλες κερδισμένες είναι όσες μητέρες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, με το όριο να διαμορφώνεται στο 50ο έτος. Και σε αυτή την περίπτωση για τη συμπλήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο η ασφάλιση στον ιδιωτικό όσο και η υπηρεσία στον δημόσιο τομέα.  

Επιπλέον όσες υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν την 25ετία αναδρομικά το 2010 με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων κατοχυρώνουν και αυτές δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 50ου έτους τους.  

Για θεμελίωση το 2011 η «έξοδος» γίνεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο ηλικίας πάει στα 55 έτη.

Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 25 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη του νόμου 3865/2010 των τέκνων, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15ετή δημόσια υπηρεσία, τα έτη των σπουδών αλλά και της άδειας ανατροφής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη θεμελίωση με τις διατάξεις για τις μητέρες ανήλικων τέκνων ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε.  

5) Τρίτεκνες  

Για την εν λόγω ομάδα ασφαλισμένων η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα «κλείδωσε» μέχρι το τέλος του 2010, η έξοδος γίνεται ανεξαρτήτως ορίου.  

Το 2011 απαιτείται η συμπλήρωση του 52ου έτους, ενώ αν η θεμελίωση έγινε πέρσι, πρέπει να συμπληρωθεί το 55ο έτος. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης τη στιγμή της αίτησης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως δεν υπάρχει ποινή για τη λήψη της σύνταξης σε τόσο χαμηλό όριο ηλικίας.  

6) Γυναίκες με 25ετία    

Κερδισμένες είναι οι ασφαλισμένες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 με το όριο ηλικίας να διαμορφώνεται στα 60 για πλήρη σύνταξη και στα 55 για μειωμένη.

Τη διετία 2011- 2012 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις με σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.  

Προσοχή, καθώς για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 η μείωση στις περιπτώσεις πρόωρης εξόδου είναι 4,5% το έτος (και μέχρι 22% την πενταετία).

Για θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση πάει στο 6% το έτος και μέχρι 30% την πενταετία.  

Σημειώνεται πως με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων οι ασφαλισμένες μπορούν να θεμελιώσουν αναδρομικά το δικαίωμα το 2010 και να κατοχυρώσουν για την πλήρη σύνταξη στα 60.  

7) Δημόσιοι υπάλληλοι (άντρες και γυναίκες) με 35ετία  

Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε συμπληρώνεται η 25ετία.  

Σε περίπτωση που η θεμελίωση γίνεται μέχρι το τέλος του 2010 η «έξοδος» με 35ετία γίνεται στα 58. Το 2011 απαιτούνται 36 χρόνια και η συμπλήρωση του 58ου έτους, ενώ το 2012 χρειάζονται 37 χρόνια και το 59ο έτος της ηλικίας  

Ωστόσο από 1η Ιανουαρίου 2013 απαιτούνται 40 έτη και η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.  

   ΠΙΝΑΚΕΣ  ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άντρες

Θεμελίωση

      Έτος

Ηλικία

Απαιτούμενος   

   χρόνος

Παρατηρήσεις

25 έτη

      Μέχρι

   31/12/2010

  60

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

      Μέχρι

   31/12/2010

  65

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

 
       2011  

  56

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

       2011

  61

25 έτη και άνω

 Πλήρης

25 έτη

       2012

  58

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

       2012

  63

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

    Από 2013

  62

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

    Από 2013

  67

25 έτη και άνω

Πλήρης

Πατέρες Ανηλίκων

Θεμελίωση

25 έτη

       Έτος               

       2011

Ηλικία

   52

Απαιτούμενος

    χρόνος

25 έτη και άνω

Παρατηρήσεις

Πλήρης

25 έτη

       2012

   55

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

    Από 2013

   67

25 έτη και άνω

Πλήρης

Πατέρες 3 και άνω τέκνων

Θεμελίωση

20 έτη

  

        Έτος 
 
       Μέχρι

    31/12/2011    

Ηλικία           

  

  52

Απαιτούμενος              

    χρόνος                 

21 έτη και άνω

Παρατηρήσεις

Πλήρης

20 έτη

    Από 1/1/2012
    μέχρι 31/12/2012

  55

23 έτη και άνω

Πλήρης

 

      Από 2013

  67

15 έτη και άνω

Πλήρης

Μητέρες ανηλίκων

Θεμελίωση

        Έτος

Ηλικία

Απαιτούμενος  

    χρόνος

Παρατηρήσεις

 
25 έτη

       Μέχρι

   31/12/2010

  50

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

       2011

  52

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

       2012

  55

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

    Από 2013

  67

25 έτη και άνω

Πλήρης

Μητέρες 3 και άνω τέκνων

Θεμελίωση

       Έτος                   

 
 Ηλικία
 

Απαιτούμενος  

     χρόνος

Παρατηρήσεις

20 έτη

       Μέχρι

   31/12/2010

Χωρίς όριο

20 έτη και άνω

Πλήρης

20 έτη

       2011

    52

21 έτη και άνω

Πλήρης

20 έτη

       2012

    55

23 έτη και άνω

Πλήρης

 
 

   Από 2013

    67

15 έτη και άνω

Πλήρης

Γυναίκες 25ετία

Θεμελίωση            Έτος                     Ηλικία                 Απαιτούμενος

                                                                                     χρόνος

25 έτη

        Μέχρι

   31/12/2010

55

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

        Μέχρι

   31/12/2010

60

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

        2011

56

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

        2011

61

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

        2012

58

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

        2012

63

25 έτη και άνω

Πλήρης

25 έτη

    Από 2013

62

25 έτη και άνω

Μειωμένη

25 έτη

    Από 2013

67

25 έτη και άνω

Πλήρης

Ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992

Κατηγορία

Θεμελίωση

    Έτος

Ηλικία

Απαιτούμενος
    χρόνος

Παρατηρήσεις

Άντρες-
γυναίκες

  25 έτη

    Μέχρι

 31/12/2010

  58

    35 έτη

      Πλήρης

  25 έτη      2011   58

    36 έτη

     Πλήρης

25 έτη

     2012

  59

    37 έτη      

     Πλήρης

25 έτη

  Από 2013

  62

    40 έτη

     Πλήρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ