Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την διαθεσιμότητα των Σχολικών Φυλάκων

syriza

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Στρατούλης, Σοφία Σακοράφα, Βούτσης Νικόλαος, Μπάρκας Κωσταντίνος και Μητρόπουλος Αλέξης, στους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών σχετικά με το θέμα των Σχολικών Φυλάκων και την «ακινησία» που παρατηρείται από την κυβέρνηση παρά του ότι έχουν περάσει δύο και πλέον μήνες από την ημέρα που τέθηκαν οι Σχολικοί Φύλακες σε διαθεσιμότητα.

Να θυμίσουμε επίσης ότι στις αρχές Σεπτέμβρη είχε κατατεθεί από την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία – προσθήκη για την συνταξιοδοτική αναγνώριση της πενταετούς απασχόλησης των Σχολικών Φυλάκων κατά την οποία δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:

– Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

– Εσωτερικών.

Θέμα: «Διαθεσιμότητα των Υπαλλήλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 90 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, από τις 23 Ιουλίου 2013 οι Υπάλληλοι ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους.

Επειδή σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η διαθεσιμότητα των Υπαλλήλων διαρκεί οκτώ (8) μήνες.

Επειδή σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των ανωτέρω διατάξεων η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων με αντίστοιχη θέση εργασίας (ΙΔΑΧ), που επίσης βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.

Επειδή ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν 2 μήνες από την τοποθέτησή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, χωρίς οι Σχολικοί Φύλακες να έχουν ενημερωθεί για το εάν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μετάταξης ή μεταφοράς τους σε νέες θέσεις.

Επειδή πολύτιμος χρόνος παρέρχεται και οι ανωτέρω Υπάλληλοι θα οδηγηθούν αυτοδικαίως στην απόλυση με την εκπνοή του ασφυκτικού 8μηνου.

Επειδή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολικά κτίρια παραμένουν χωρίς τη δέουσα και απαραίτητη φύλαξη, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους μαθητές και τους γονείς, ενώ είναι πολύ πιθανό προκληθεί βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, λόγω των ζημιών που μπορεί να προκύψουν στα αφύλακτα κτίρια.

Επειδή οι 2.500 περίπου Σχολικοί Φύλακες και οι οικογένειές τους, βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας και αβεβαιότητας, ανησυχώντας βάσιμα ότι θα οδηγηθούν στην απόλυση.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Οι Υπάλληλοι ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας από τις 23 Ιουλίου 2013, θα μεταταχθούν ή θα μεταφερθούν σε νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, τις ανεξάρτητες αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού πριν την πάροδο οκτώ μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία και αν ναι σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί, ώστε η μετάταξη ή η μεταφορά τους να ολοκληρωθεί πριν την πάροδο του οκταμήνου; 

Η μετάταξη ή μεταφορά θα αφορά το σύνολο του προσωπικού των Σχολικών Φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή κάποιοι από αυτούς θα προστεθούν στο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες περίπου συμπατριωτών μας που βρίσκονται στην ανεργία και τη φτώχεια;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ