Κωλυσιεργία και βαθιά γραφειοκρατία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας

gen logistirio kratous

Από τον «Άννα» στον «Καϊάφα» στέλνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από δημοτικές επιχειρήσεις στους Δήμους.

 Μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θεώρησε ως μισθολογική αύξηση την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των συγκεκριμένων υπαλλήλων και βασιζόμενο στον 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας.-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» που «πάγωνε» τις μισθολογικές αυξήσεις, έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του κράτους που απαντά σε σχετικό ερώτημα ότι η προϋπηρεσία πρέπει να αναγνωριστεί στους υπαλλήλους που μεταφέρθηκαν από τις δημοτικές επιχειρήσεις στους δήμους βάση του ότι :

…[από 1-11-2011 και μετά ισχύει ο Ν.4024/2011 «ενιαίο μισθολόγιο» με τις διατάξεις του οποίου στο άρθρο 6 προβλέπεται η αναγνώριση προϋπηρεσιών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων. Συνεπώς, για την κατάταξη των μεταφερομένων από τις δημοτικές επιχειρήσεις στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 θα ληφθεί υπόψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας στους φορείς από τους οποίους μεταφέρθηκαν]…

Με την απάντηση που δίνει το Λογιστήριο του κράτους είναι ξεκάθαρο ότι στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου πρέπει να τους αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία που είχαν στους προηγούμενους φορείς απ’ όπου μεταφέρθηκαν στους δήμους και δεν χρειάζεται καμία νέα νομοθετική ρύθμιση όπως φαίνεται να ζητά βουλευτής της Ν.Δ, στην συνέχεια της απάντησης που δίνει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
 

Με δεδομένο ότι η απάντηση αυτή έχει δοθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου, το θέμα θα έπρεπε να είχε λυθεί οριστικά και θετικά προς τους εργαζόμενους αλλά δυστυχώς όλα αυτά εντάσσονται σε τακτικές κωλυσιεργίας του γραφειοκρατικού συστήματος εξουσίας προκειμένου να μην αποδίδονται στον εργαζόμενο αυτά που δικαιούται.
 

Το έγγραφο – απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΕΔΩ

προηγούμενη σχετική ανάρτηση και η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ