Αυτόνομη Παρέμβαση: Καταστατικό Συνέδριο ΑΔΕΔΥ,όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…

1ap

Η Αυτόνομη Παρέμβαση έχει καταθέσει επανειλημμένα τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή όσο και στο Γενικό Συμβούλιο να υλοποιηθεί η απόφαση για οργανωτικό – καταστατικό συνέδριο την ίδια χρονική περίοδο με το τακτικό, συνέδριο που πρέπει να πάρει καινοτόμες αποφάσεις που σχετίζονται με την οργανωτική διάθρωση του Συνδικαλιστικού Κινήματος τη λειτουργία της ΑΔΕΔΥ και τις απαραίτητες αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης.

 Δείτε το κείμενο που κατέθεσε ο εκπρόσωπος της Παράταξης προς τον Πρόεδρο και την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Παρά το γεγονός ότι από την Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτήθηκε επιτροπή για να καταθέσει προτάσεις, μέχρι σήμερα με διάφορα προσχήματα αυτή δεν έχει λειτουργήσει. Αυτό ανάγκασε τον εκπρόσωπο της παράταξης στην επιτροπή να καταθέσει από τις τέλη Ιουλίου και έγγραφο προς την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ που ζητούσε την λειτουργία της επιτροπής καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα περίγραμμα προτάσεων που πρέπει να αποφασιστούν από ένα οργανωτικό καταστατικό συνέδριο

 Παρά το γεγονός ότι η Αυτόνομη Παρέμβαση τόσο στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ όσο και στην Εκτελεστική επιτροπή έχει θέσει επανειλημμένα το θέμα του Οργανωτικού – Καταστατικού Συνεδρίου και την ανάγκη να συνεδριάσει η σχετική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί, δυστυχώς αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Επανερχόμαστε για μια ακόμα φορά ζητώντας την άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία των συνδικάτων και να καταλήξει σε σχετικές αποφάσεις.

Πρέπει εξ αρχής να δηλώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήματα, που ζητούν απαντήσεις για την οργανωτική ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και την ανάγκη τα συνδικάτα να προχωρήσουν σε αποφάσεις που θα διευκολύνουν την είσοδο των εργαζομένων που είναι στην επισφάλεια, θεωρούμε ότι το κύριο ζήτημα είναι ο ίδιος ο προσανατολισμός των συνδικάτων.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι αυτή την περίοδο ιδίως που οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η επισφάλεια έχουν «εισβάλει» μέσα στο Δημόσιο, η ΑΔΕΔΥ πρέπει με καθαρό τρόπο να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά την απόφασή της, ότι δεν θα αποκλειστεί καμία Ομοσπονδία, που στη δύναμή της είναι εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι που δεν κατέχουν οργανική θέση και εργάζονται με διάφορες μορφές συμβάσεων και για να μην επικαλείται από κάποιους προσχηματικά για τον αποκλεισμό συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως έγινε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η Αυτόνομη Παρέμβαση θεωρεί ότι οι αποφάσεις των οργανωτικών συνεδρίων της ΑΔΕΔΥ, που είχαν ληφθεί μέχρι τώρα, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση, προκειμένου η επιτροπή να καταλήξει σε αποφάσεις για τις οργανωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες. Βασική αρχή πρέπει να είναι ένα συνδικάτο, μια ομοσπονδία, μια συνομοσπονδία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Ειδικότερα στο ζήτημα του οργανωτικού συνεδρίου συνοπτικά οι προτάσεις μας είναι:

1.Η ενοποίηση συνδικάτων με βάση τους χώρους εργασίας.

2.Η ενοποίηση Ομοσπονδιών με βάση τομείς υπηρεσιών.

3.Η ενοποίηση ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ προκειμένου να ξεπεραστεί το «σχίσμα» στο εργατικό κίνημα που προέκυψε ιστορικά από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

4.Η καθιέρωση συνδικαλιστικού βιβλιαρίου βασισμένου στα μητρώο κοινωνικής ασφάλισης με ταυτόχρονο ηλεκτρονικό έλεγχο και διασταύρωση για διπλοψηφίες προκειμένου να αποφευχθούν αμφισβητήσεις των εκλογικών διαδικασιών.

5.Καθιέρωση κώδικα δεοντολογίας μέσα στα συνδικάτα.

Στο ζήτημα του καταστατικού συνεδρίου πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί με καθαρό τρόπο το θέμα της εγγραφής όλων των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσία στην ίδια «επιχείρηση», με εργοδότη το Δημόσιο, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση.  Ταυτόχρονα η ενοποίηση ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ θα αντιμετώπιζε αυτόματα και το ζήτημα της εγγραφής στα ενιαία συνδικάτα των εργαζομένων που δουλεύουν σε ιδιώτες και παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο. Αυτό βεβαίως μπορεί μερικώς να αντιμετωπιστεί σήμερα με μέτρα οργανωτικού χαρακτήρα όπως συγκρότηση κοινών επιτροπών, συνεργασία συνδικάτων κλπ)

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της ανασυγκρότησης των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, αφού πάνω από τα μισά είτε δεν έχουν συγκροτηθεί, είτε έχουν αδρανοποιηθεί εδώ και χρόνια, είτε λειτουργούν με προσωρινές διοικήσεις και παρατάσεις από την Ε/Ε της ΑΔΕΔΥ.

Ολόκληρη η πρόταση σε μορφή word 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ