Μητσοτάκης: Πριν από τη διαθεσιμότητα, καταγράφει το προσωπικό ΝΠΙΔ και δημοτικών επιχειρήσεων

mitsotakis-butcher-1024x682

Οι δανειστές ζήτησαν διευθύνσεις και ονόματα των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, που αποδεικνύεται πιο… πιστό σκυλί και από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, δεν έχασε την ευκαιρία στο να δείξει πόσο… καλό παιδί είναι. Έτσι, με εγκύκλιό του της 12ης Ιουλίου 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ40Χ-Η16), που απευθύνεται προς όλες τις διευθύνσεις εποπτείας νομικών προσώπων και διευθύνσεις προσωπικού των υπουργείων και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών (σ.σ.: ειδική και τιμητική αναφορά!!!), ζητεί την απογραφή του προσωπικού των ΝΠΙΔ και των δημοτικών επιχειρήσεων.

Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, σε πλαίσιο και με έντονα γράμματα, «η διαβίβαση της εγκυκλίου προς τα εποπτευόμενα ΝΠΙΔ, καθώς και η σχετική κοινοποίηση στην υπηρεσία μας με τα στοιχεία επικοινωνίας των αποδεκτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19-7-2103», ενώ «η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας είναι η 30ή Αυγούστου 2013».

Οι πληροφορίες που ζητούνται για κάθε απογραφόμενο, στοιχεία που θα καταγραφούν στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, είναι: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, φορέας απασχόλησης, εργασιακή σχέση, ημερομηνία πρόσληψης στο φορέα, ημερομηνία λήξης σύμβασης, κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης), προϋπηρεσία σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (έτη, μήνες, μέρες). Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι απογράφονται από το φορέα που ανήκουν και όχι από το φορέα στον οποίο είναι με απόσπαση.

Όσον αφορά στην εργασιακή σχέση και στις κατηγορίες, ζητείται η καταγραφή των δημόσιων υπαλλήλων ως προς το αν είναι:

 • μόνιμοι υπάλληλοι,
 • ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ),
 • ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης,
 • ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),
 • ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης,
 • ΙΔΟΧ – χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή ανταποδοτικών,
 • ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης – χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή ανταποδοτικών
 • συμβασιούχοι έργου,
 • συμβασιούχοι έργου – χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή ανταποδοτικών
 • μέλη διοικητικών συμβουλίων,
 • πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, γενικός διευθυντής,
 • άλλη ιδιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη καταγραφή είχε κάνει, το Μάιο, ο τέως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης στα υπουργεία, στα εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και στους Α/βάθμιους και Β/βάθμιους ΟΤΑ.

Το έγγραφο του ΥΠΔΜΗΔ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ