Οδηγίες και σχέδιο εισήγησης – έγκρισης δαπάνης της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την απόκτηση του Π.Ε.Ι.

odhgos aporrimmatoforou

Με έγγραφό της η ε/ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ ενημερώνει και δίνει οδηγίες στους συλλόγους – μέλη της καθώς και σχέδιο εισήγησης – έγκρισης της δαπάνης από τους οικείους δήμους για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με το Π.Δ. 74/2008.

«Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 481/20-5-2013 εγγράφου μας, όπου σας ενημερώναμε για το Π.Δ. 74/2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 112/28-6-2008) που σε εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεώνει όλους τους επαγγελματίες οδηγούς Βαρέων οχημάτων – Φορτηγών και οδηγούς μεταφοράς επιβατών να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σας στέλνουμε σχέδιο εισήγησης – έγκρισης της δαπάνης για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Επιμένουμε, και θα πρέπει άμεσα οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας να παρέμβουν στις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές για την κάλυψη της δαπάνης.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόκτηση αυτού του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική και έχει καταληκτικές ημερομηνίες.»

Το σχέδιο εισήγησης – έγκρισης δαπάνης ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ