Τον «οβολό» σου και κατά την αναρρωτική άδεια

syntagi

Σύμφωνα με το έγγραφο – απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους σε σχετικό ερώτημα του δήμου Σητείας Κρήτης, το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας καθώς και το επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, στις περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται στους υπαλλήλους από ιδιώτη γιατρό θα υπολογίζεται στο 1/30 των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων για κάθε ημέρα απουσίας  τους, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων σύμφωνα με το από 15-10-1952 Β. Διάταγμα.

έγγραφο – απάντηση του Γεν. Λογιστηρίου του κράτους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ