Ερώτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς το ΥΠ.ΕΣ για την ένταξη των νομικών προσώπων στους δήμους

apoliseis iskra

Με το βλέμμα στραμμένο στις επιδιώξεις της μνημονιακής συγκυβέρνησης για συγχώνευση και κατάργηση των νομικών προσώπων των δήμων που θα αποτελέσουν μεγάλο μέρος της δεξαμενής από την οποία θα αντληθούν οι χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ – ΟΤΑ με την ένδειξη εξαιρετικά επείγον απέστειλε ερώτημα στο υπουργείο εσωτερικών σχετικά με τη διαδικασία που ισχύει και πρέπει να ακολουθηθεί για την κατάργηση των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ με ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων και τη μεταφορά του συνόλου του προσωπικού τους στον οικείο δήμο.

Το κύριο μέλημα όμως αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να είναι η ένταξη ή όχι των Νομικών Προσώπων στους Δήμους, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει στο παρελθόν ή να γίνει στο μέλλον, αλλά το τι κάνουμε ΤΩΡΑ για να αποτρέψουμε τη διάλυση των υπηρεσιών των δήμων και τις απολύσεις, καθώς και η οργάνωση ενός ευρύτερου μετώπου αντίστασης, από εργαζόμενους, άνεργους και χρήστες των υπηρεσιών που θα καταργηθούν, για την ανατροπή της μνημονιακής – αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτική και των πολιτικών της εκφραστών.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου της ε/ε της ΠΟΕ – ΟΤΑ προς τον υπουργό εσωτερικών το οποίο κοινοποιείται και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πληθώρα ερωτημάτων προς την Ομοσπονδία μας, σχετικά με την κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Δήμο. Με δεδομένο πως πολλοί Δήμοι έχουν προχωρήσει ή σκοπεύουν άμεσα να λάβουν απόφαση ενσωμάτωσης των Νομικών Προσώπων σύμφωνα και με το άρθρο 219 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που θα δημιουργήσουν ανησυχία και συγκρούσεις παρακαλούμε άμεσα οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας να επιβεβαιώσουν πως:

1.Για την κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. με ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων τους και μεταφορά του συνόλου του προσωπικού στον οικείο Δήμο ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 241 του Ν.3463/2006, του άρθρου 219 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 239 του Ν.3852/2010.

2.Εφόσον ήδη έχουν καταργηθεί οι κενές Οργανικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ. των Δήμων το προσωπικό των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. με σχετική απόφαση του Δ.Σ., καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Δήμου που θα ενταχθεί σε συστηνόμενες αντίστοιχες θέσεις με τροποποίηση  του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Υπουργείου σας στα ανωτέρω ερωτήματα είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και την αποφυγή καταστάσεων που θα δημιουργήσουν εκρηκτικές αντιδράσεις εργαζομένων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα !!!

Η ανακοίνωση της ε/ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τους συλλόγους – μέλη της για την ένταξη των νομικών προσώπων στον οικείο δήμο και την ασφαλή μεταφορά του συνόλου του προσωπικού ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ