Αναγνώριση πλασματικών ετών από άντρες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ

ika

Εγκύκλιος ΙΚΑ. «Οι άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια για να συμπληρώσουν 10.000 ένσημα και να λάβουν πλήρη σύνταξη».

Ολόκληρη η εγύκλιος του ΙΚΑ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ