Εγκύκλιος του Υπ.ΔΜ.ΗΔ και Γνωμοδότηση του Ν.Σ. του κράτους για μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας

yp dioikitikis metarrythmisis

Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικό ωράριο κανονιστικά καθορισμένου.

Γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους (268/2012) για την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σε περιπτώσεις υπαλλήλων που κάνουν χρήση των διατάξεων του ν.2527/1997 και του ν.3731/2008

Για την εγκύκλιο του ΥπΔΜΗΔ ΕΔΩ

Για την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ