Οι γυναίκες στην αντεπίθεση

imera gynaika

Η Αυτόνομη Παρέμβαση με ευκαιρία την 8η Μαρτίου 2013 ημέρα τιμής για τους αγώνες των γυναικών για κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, για ισότητα με τους άνδρες, καθώς και για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη, απευθύνει θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό

Προς:

Όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες, άνεργες, συνταξιούχες, που υφιστάμεθα τις συνέπειες της μεγαλύτερης καπιταλιστικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών και που εξ αιτίας της οδηγείται σε εξαθλίωση η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυναίκες.

Υφιστάμεθα ήδη, τις συνέπειες του 3ου μνημονίου και συνολικά των μνημονιακών πολιτικών, που είναι απολύτως καταστροφικές για την ελληνική κοινωνία, η οποία πλέον αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση.

Οι γυναίκες παρά τις ικανότητες τους, βιώνουν στον μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες αυτές, αφού αποτελούν μαζί με τους νέους τα πρώτα θύματα της οικονομικής κρίσης.

Η ανεργία των γυναικών έχει φτάσει ήδη το 28,9% με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2012 (το αντίστοιχο πέρσι ήταν 21%), η ανεργία στις νέες γυναίκες έφτασε το 65,4%, ενώ στους νέους άνδρες το 48,9% και συνολικά όμως στους νέους το 56,6%.

Το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται και ουσιαστικά οδηγείται σε κατάργηση. Νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων, προγράμματα «βοήθεια στο σπίτι», υποβαθμίζονται, καταργούνται ή εκχωρούνται σε ιδιώτες, όλα θυσία στο βωμό του μεγαλύτερου καπιταλιστικού κέρδους και εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Οι πολιτικές άγριας λιτότητας και υποβάθμισης των κοινωνικών παροχών διαλύουν την κοινωνία, την οικογένεια και οδηγούν τη γυναίκα (λόγω και των παραδοσιακών δομών) σε κοινωνική και επαγγελματική περιθωριοποίηση.

Οι εφαρμοζόμενες από την τρικομματική κυβέρνηση πολιτικές καταργούν οποιαδήποτε έννοια δικαιοσύνης, εργατικού ή κοινωνικού δικαιώματος, κουρελιάζουν το ΣΥΝΤΑΓΜΑ, περιορίζουν κάθε προοπτική για τη νέα γενιά, που εξαναγκάζεται σε μετανάστευση για μια θέση εργασίας και περιθωριοποιούν τη γυναίκα.

Συναδέλφισσες,

Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον για μας και τα παιδιά μάς σε συνθήκες κοινωνικής βαρβαρότητας.

Δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα σε συνθήκες συνολικότερης εξαθλίωσης της κοινωνίας.

Διεκδικούμε:

• Ανατροπή των μνημονίων και των μνημονιακών πολιτικών

• Ανατροπή των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών νόμων, που απορρέουν από αυτά και έχουν ισοπεδωτικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία.

Απαιτούμε μέτρα:

• Που θα κατοχυρώνουν τη μόνιμη και σταθερή εργασία.

• Θα αντιμετωπίζουν τη μεγάλη ανεργία στις γυναίκες.

• Θα εξασφαλίζουν δυνατότητες ίσων ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη, με βάση τα προσόντα που έχει σήμερα η γυναίκα.

• Θα διασφαλίζουν και θα διευρύνουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

• Θα προστατεύουν και θα αναβαθμίζουν το κοινωνικό κράτος και τις παροχές προς την οικογένεια- (ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, με δωρεάν παροχές και πλήρη ωράρια, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων, κατοχύρωση και επέκταση των προγραμμάτων «βοήθεια στο σπίτι») για όλο τον πληθυσμό και ανάλογα με τις ανάγκες).

• Θα οδηγούν σε κατοχύρωση και αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων- όχι στην κατάργηση τους.

• Θα εξασφαλίσουν με συγκεκριμένα μέτρα την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

• Θα προωθήσουν την αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων, ώστε να αναδεικνύουν τη γυναίκα ισότιμη με τους άνδρες σε όλους τους τομείς.

Διακηρύσσουμε

ότι οι γυναίκες θα αγωνιστούμε

• για την ανατροπή των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών,

• για την κατοχύρωση της πραγματικής ισότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ