Πώς αξιοποιείται ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης

asfalisi-thumb-large

Πολλοί είναι οι ασφαλισμένοι που κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου άλλαξαν ασφαλιστικούς φορείς και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερους από δύο.

Ο νόμος 3863/2010 στο άρθρο 5 προβλέπει τον τρόπο αντιμετώπισης στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγεί σύνταξη ένας ασφαλιστικός φορέας.

Με βάση τη νομοθεσία, διαδοχική ασφάλιση έχουμε στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί συντάξιμος χρόνος σε περισσότερους από ένα ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος συνταξιούχος μπορεί να κάνει χρήση του χρόνου ασφάλισής του για θεμελίωση δικαιώματος αλλά και για να αιτηθεί συνταξιοδοτήσεως ακόμη κι αν ο χρόνος αυτός έχει διανυθεί σε περισσότερους από έναν φορείς.

Οι διατάξεις της διαδοχικής εφαρμόζονται μόνο μεταξύ ομοειδών φορέων. Δηλαδή μεταξύ ταμείων κύριας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μεταξύ επικουρικών, μεταξύ ταμείων πρόνοιας και μεταξύ φορέων υγειονομικής περίθαλψης.

Αντιθέτως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές μεταξύ ταμείου κύριας ασφάλισης με επικουρικό ταμείο ή μεταξύ επικουρικού και ταμείου πρόνοιας κ.ά.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ισχύουν μόνο για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, όπου ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά.

Αντίθετα, για όσους προσλήφθηκαν στο δημόσιο με οποιοδήποτε καθεστώς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για αναγνώριση του χρόνου με εξαγορά. Το κόστος της εξαγοράς είναι 7% επί των συντάξιμων αποδοχών κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής δεν είναι υποχρεωτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργαζόμενος δεν έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει να συνυπολογιστεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει ξεχωριστά τον χρόνο ασφάλισης σε κάθε Ταμείο εφόσον αυτό, αποβαίνει προς το συμφέρον του ασφαλισμένου.

Σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλισμένος εμπίπτει στην κατηγορία των διπλοσυνταξιούχων και μπορεί  να πάρει αυτοτελή δεύτερη σύνταξη από τον δεύτερο φορέα.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές του Ν.40983/2012, για να λάβει κάποιος δεύτερη σύνταξη, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 16 έτη για μειωμένη σύνταξη κατά 50% ή 20 έτη για πλήρη σύνταξη.

Οι εκκρεμότητες που παραμένουν μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας

Μετά την ψήφιση του ν.4093/2012 με τον οποίος αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτήματα σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής και πώς αυτή θα γίνεται από εδώ και πέρα.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί σε ποιο όριο ηλικίας θα μεταβιβάζει τον συνταξιοδοτικό φάκελο ο φορέας που δεν θα χορηγήσει σύνταξη.

Επίσης εκκρεμότητα υπάρχει και με τη δυνατότητα αλλαγής φορέα καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν για τη θεμελίωση θα λαμβάνεται υπόψη η χρονιά συμπλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτήτως φορέα με ενιαία αντιμετώπιση του χρόνου ως προβλέπει ο νόμος ή θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της αλλαγής. Για το εν λόγω θέμα εκκρεμεί ερώτημα εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.

Το πιο σημαντικό ζήτημα έχει προκύψει στις περιπτώσεις των μητέρων ανήλικων τέκνων που έχουν συμπληρώσει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης σε άλλον ή σε άλλους φορείς  και κατόπιν  επανασφαλίστηκαν  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να λάβουν σύνταξη με το ευνοϊκό καθεστώς που ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων Ο νόμος ρητά προβλέπει την ενιαία αντιμετώπιση του εν λόγω χρόνου, όμως είναι απαραίτητη η απάντηση και στο συγκεκριμένο ζήτημα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση αλλά  δεν υπολογίζεται:

-Οταν έχουν για τον χρόνο αυτό επιστραφεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

-Οταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση οπότε υπολογίζεται ο χρόνος μόνο του ενός ταμείου (βλ. παρακάτω)

-Οταν έχει χορηγηθεί σύνταξη για τον χρόνο αυτό η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται.

-Οταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. 

Σε αντίθεση με τη διαδοχική ασφάλιση, όταν υπάρχει χρόνος που έχει διανυθεί ταυτόχρονα και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε περισσότερους από έναν φορείς τότε έχουμε  παράλληλη ασφάλιση. Ο χρόνος της παράλληλης ασφάλισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδοχικά, παρά μόνο για αυτοτελή συνταξιοδότηση από τον φορέα στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί

πηγή : συν-Εργατικός του forologikanea.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ