Καλλιτεχνική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα επινίκια στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.

photo2

Συνεστίαση οργανώθηκε από τη »Συνεργασία Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του νομού Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα στις 21 Γενάρη του 2013 σε ταβέρνα στη Σταυρούπολη.

Η συνεστίαση οργανώθηκε για να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της παράταξης που συμμετείχαν στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια, στις 11 Δεκέμβρη του 2012, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη και φίλους της παράταξης να βρεθούν μαζί κάτω από ένα πιο ευχάριστο από αυτό των κινητοποιήσεων περιβάλλον.

Στη συνεστίαση, σύντομο χαιρετισμό έκανε ο Μηνάς Μοναστηρίδης, μέλος της Ε/Ε της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ενώ παραβρέθηκαν και οι Γιώργος Χαρίσης, μέλος της γραμματείας της Αυτόνομης Παρέμβασης και της Ε/Ε της ΑΔΕΔΥ και ο Δημήτρης Γιαλαμάς μέλος του Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Η ΣΕΤΑ,  αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές για τους αντιπροσώπους για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια εργαζομένων στου ΟΤΑ του Ν. Θεσσαλονίκης (πλην του δήμου Θεσσαλονικαίων), παίρνοντας το 43% στους δημοσίου δικαίου υπαλλήλους και 37,5% στους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διεκδικώντας και παλεύοντας για:

1.Υπηρεσιακά συμβούλια μακριά από οποιοδήποτε κυβερνητικό και εργοδοτικό έλεγχο. Αλλαγή στη σύνθεσή τους με εκλογή και τρίτου αιρετού και Πρόεδρο κοινής αποδοχής.

2.Πλήρη σύνδεση των εκλεγμένων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με δυνατότητα ανάκλησης από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

3.Δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας με ανοιχτές συνεδριάσεις και δημοσιοποίηση των αποφάσεων.

4.Θεσμοθέτηση δεύτερου βαθμού κρίσης από δευτεροβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο.

5.Δικαίωμα εκλογής σε όλους τους εργαζόμενους, μονίμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, χωρίς αποκλεισμούς όπως γίνεται σήμερα.

6.Κατάργηση των αντιδημοκρατικών και αυταρχικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

7.Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δίκαιου που στοχεύει στον εκφοβισμό και την μετατροπή των εργαζομένων σε πειθήνια όργανα. Πειθαρχικά Συμβούλια με τη συμμετοχή αιρετών.

Η »Συνεργασία Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που υποστηρίχτηκε από την Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., αντιπροσωπεύει το αυτόνομο ταξικό ρεύμα στο συνδικαλιστικό κίνημα και έχει αποδείξει με την αγωνιστική της παρουσία και δράση σε όλους τους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες ότι είναι η καλύτερη εγγύηση για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων και μέσα από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ