Εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α. για τα Β.Α.Ε.

ikaetam

Εγκύκλιος του Ι.Κ.Α. για την αναγνώριση με εξαγορά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.) χρόνου πραγματικής απασχόλησης της περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από το νέο πίνακα Β.Α.Ε. Ολόκληρη η εγκύκλιος σε μορφή pdf ΕΔΩ

Εγκύκλιος που δίνει διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και αφορά καθαριστές/ριες δημοτικών σχολείων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, ηλεκτρολόγους και μηχανοξυλουργούς και χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων. Ολόκληρη η εγκύκλιος σε μορφή pdf ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ