Βίαιη μεταφορά των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ

faka

Στην ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) του ταμείου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τομέων του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, καθώς και ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) προχωρά από 1/1/13 το Υπ. Εργασίας.

Από την άλλη ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ως η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου μια σειρά Ταμεία επικουρικής ασφάλισης να μετατραπούν σε επαγγελματικά.

Έτσι, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, εξ αφορμής της θέσης σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 256 31.12.2012) εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι στα ασφαλιστικά ταμεία, οι υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμποροϋπάλληλοι, καθώς μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου δεν υποβλήθηκαν αρμοδίως καταστατικό και αναλογιστική μελέτη για τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

Από την άλλη και με δεδομένο ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσει των ασφαλισμένων υπέβαλαν καταστατικά και αναλογιστικές μελέτες δίνεται η δυνατότητα στα εξής Ταμεία να μετατραπούν σε επαγγελματικά:

Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ).

Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ).

Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ).

Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ). Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ). Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ).

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) ως προς την επικουρική ασφάλιση.

Βέβαια, για να μετατραπούν σε επαγγελματικά με βάση την εγκύκλιο θα πρέπει η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή να έχουν ολοκληρώσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου τις σχετικές διαδικασίες.

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην αλλαγή του χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης, την απώλεια του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της και την μετατροπή σε κεφαλαιοποιητικό. Επίσης αντιτίθεται στην εισαγωγή της επαγγελματικής ασφάλισης στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, την καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων και τη δραματική μείωση των επικουρικών συντάξεων.

Πηγή : ygeionomikoi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ